Mielipiteitä kysytään metsienhoidosta

Uusissa linjauksissa painotetaan metsien luontaista vanhenemista ja luonnon monimuotoisuutta.                    Kuva: Aino Karilas / Sitowise Oy

Uusissa linjauksissa painotetaan metsien luontaista vanhenemista ja luonnon monimuotoisuutta.
Kuva: Aino Karilas / Sitowise Oy

Helsingin luonnonhoidon periaatteita ollaan uudistamassa. Ensimmäisenä työn alla on metsien hoito, johon asukkailta toivotaan nyt näkemyksiä. Valmistuttuaan uudet linjaukset ohjaavat kaupungin luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Linjauksen luonnoksesta voi kertoa mielipiteensä Kerro kantasi -kyselyssä osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/luonnonhoidonlinjaus 6.11. asti.

Kyselyssä pyydetään näkemyksiä muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja metsien kestävyydestä sekä niiden virkistyskäytöstä. Miten metsien monimuotoisuutta voisi ylläpitää ja lisätä? Mitä pitäisi tehdä, että metsät pystyisivät sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kasvavan kaupungin vaikutuksiin? Millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että metsässä on turvallista ulkoilla, entä miten varmistaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen metsäisillä alueilla?

Uusissa linjauksissa metsien hoidon punaiseksi langaksi on nostettu metsien monimuotoisuuden edistäminen. Metsien hoidossa painotetaan metsien luontaista vanhenemista aina kun se on mahdollista. Vanhoja puita halutaan säilyttää ja metsään jätetään lahopuita ja tiheikköjä. Haitallisia vieraslajeja torjutaan ja metsissä suositaan monilajista puustoa.

Uusissa linjauksissa huolehditaan siitä, että metsien virkistyskäyttö on turvallista. Kaupunki on velvollinen huolehtimaan ulkoilureittien, liikenneväylien varsien sekä tonttien reunojen turvallisuudesta. Näissä kohdissa vaaraa aiheuttavat puut, taimikot ja pensaat poistetaan.