Mosaiikkikortteli eteni kaupunginvaltuustoon

Näkymä Mosaiikkitorilta.

Näkymä Mosaiikkitorilta. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunginhallitus päätti 21.11. kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavan muutosta. Kaavamuutos mahdollistaa nykyisellään keskeneräisen Tyynylaavantien ja Vuosaarentien välisen alueen täydentämisen keskustakorttelilla ja Vuosaaren Urheilutalon laajennuksella.

Keskustakortteliksi suunnitellussa niin kutsututussa Mosaiikkikorttelissa yhdistyy asuin-, liike- ja toimistotilat sekä palvelut. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle tulee noin 450 uutta asukasta ja 120–160 työpaikkaa.

Kaavamuutoksen yhteydessä mahdollistetaan myös olemassa olevan Mosaiikkipuiston laadullinen parantaminen sekä pikaraitiotievaraus joukkoliikenneterminaalin yhteyteen.

Kaavaratkaisun toteuttamisella rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi lähipalveluiden tarjoajaksi ja asuinpaikaksi, jossa työnteko, asuminen, kauppa ja liikenne toteutuvat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.