Ajankohtaista Vuosaaren terveysasemalla

Kehittämistyö on jatkunut vahvana Vuosaaren terveysasemalla, erityinen painopiste on ollut perehdytyksessä ja henkilökunnan koulutuksessa. Kesän 2022 osalta Vuosaaren terveysasema saikin Suomen medisiinariliitolta eli lääketieteen opiskelijoiden edunvalvontajärjestöltä Kandiystävällinen terveyskeskus -erityismaininnan kiitoksena myönteisestä ilmapiiristä, hyvästä perehdytyksestä ja riittävästä tuesta kesälääkäreille. Helsingissä Vuosaaren terveysaseman lisäksi vain Kivelän terveysasema sai kyseisen erityismaininnan. Ensi kesän paikat kesälääkäreiden osalta ovatkin jo täynnä.

Syksyllä 2021 alkanut THL:n hyvä vastaanotto -valmennus päättyi keväällä 2022 ja valmennuksen oppeja on hyödynnetty terveysaseman toiminnassa. Valmennus liittyi tulevaisuuden sotekeskuksiin ja sen tavoitteena on ollut tukea perusterveydenhuollon toimijoita hoidon saatavuuden parantamisessa. Vuosaaren terveysasema palkittiin valmennuksessa parhaan posterin palkinnolla. Posterikilpailussa esiteltiin kehittämistyön tulokset muille valmennukseen osallistuneille ja osallistujat valitsivat tiimin, jolla olivat vaikuttavimmat tulokset ja paras esitys.

Palveluja kehitetään aktiivisesti

Edellä mainitut meriitit ovat pitkäjänteisen ja alueen väestöä kuuntelevan kehitystyön tulosta.  Olemme ottaneet syksyn aikana suorat lääkärin vastaanotot takaisin käyttöön, osa vastaanotoista valmistellaan edelleen hoitajan vastaanotolla. Lisäksi akuuttitoiminta palautettiin takaisin 2. kerrokseen, joka on tilojen puolesta toimivampi. Muutos rauhoitti 3. kerroksen kiireetöntä toimintaa merkittävästi.

Hoitajatilanne terveysasemalla on varsin hyvä, kaikki vakanssit ovat täynnä. Syksyn 2022 aikana vakinaistettiin kaksi lääkäriä ja vuodelle 2023 on useampia lääkärirekrytointeja jo tehtynä. Vuosaari hyödyntää myös lääkäriostopalveluita akuutissa vastaanottotoiminnassa sekä reseptien uusimisessa.

Puhelumäärät takaisinsoitossa ovat syksyn mittaan nousseet ja puhelutyötä tekevien hoitajien tukea onkin vahvistettu. Lääkärikonsultti työskentelee koko päivän samassa tilassa hoitajien tukena, lisäksi farmaseutin ja fysioterapeuttien osaamista on hyödynnetty aiempaa enemmän. Terveysaseman tiloissa työskentelee myös sosiaalityöntekijä, jonka vastaanotolle pääsee ilman ajanvarausta.

Iso osa asioista pyritään hoitamaan hetki ensikontaktissa ja vastaanotot pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvin tilaamalla esimerkiksi laboratoriotutkimukset ennen vastaanottoa. Moniammatillisuuden lisäksi erityisenä kehittämistoimenpiteenä on ollut hoidon jatkuvuuden kehittäminen, johon tukea on saatu muun muassa Helsingin kaupungin kokeilukiihdyttämöstä. Hoidon jatkuvuuden parantamiseksi järjestämme hoitajan vastaanottoja ja myös omahoitajan potilaille. Myös samalle lääkärille pääsyyn panostetaan aiempaa enemmän. 

Asiakasraati toimii jälleen

Vuosaaren terveysasemalla on lokakuussa aloittanut uusi asiakasraati, joka on tähän mennessä kokoontunut neljä kertaa. Asiakasraadin kokouksiin on osallistunut 15–20 alueen asukasta ja terveysaseman johtoa sekä henkilökuntaa.

Raadissa on tähän mennessä käsitelty muun muassa Vuosaaren terveysaseman henkilöstötilannetta, alueen erityispiirteitä, terveysaseman esteettömyyttä ja opasteita, ja terveydenhuollon paikallisia tunnuslukuja, eli esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyyttä terveysasemaan. Raadilla on vahva kehittämisote, ja tarkoituksena on vuoden 2023 aikana kehittää esimerkiksi hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta asiakaslähtöisesti.

Asiakasraati toimii myös asiakkaiden viestintäkanavana terveysaseman suuntaan, ja samalla raadin jäsenet vievät terveysaseman viestejä eteenpäin omissa verkostoissaan. Tavoitteena on rakentaa keskinäiseen luottamukseen ja yhteisiin päämääriin nojaava kehittämistyökalu, joka toimii terveysaseman tukena, ja tekee alueen terveyspalveluista sellaisen, josta jokainen alueen asukas voi olla ylpeä.

Kiinnostaako sinua asiakasraati?

Kiinnostuitko asiakasraadin toiminnasta? Lisätietoja raadista voi pyytää osoitteesta www.hel.fi/palaute

Joel Ketola,
Vuosaaren terveysaseman ylilääkäri