Broändan asemakaava eteneni valtuustoon

Perspektiivinäkymä Kurkimoisiolta itään. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Perspektiivinäkymä Kurkimoisiolta itään. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina 23.1. kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle kaavamuutosta Broändan alueelle Vuosaaren luoteisosassa. Asemakaavan muutos koskee rakentamatonta kaupungin omistamaa aluetta, jolle on myönnetty asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten suunnitteluvaraus.

Kaavaratkaisun myötä Rantakiventien ja Kallvikintien risteyksen lähelle rinteeseen rakentuisi 91 kappaletta uusia kerrostaloasuntoja kattopuutarhoineen. Lisäksi alueen pientalotonttien täydennysrakentamista joustavoitettaisiin ja Vartiokylänlahden ekologisen yhteyden edellytyksiä pyrittäisiin turvaamaan.

Asemakaavan muutoksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.