Lumenkaatopaikalle jatkossa myös rakennusmateriaaleja

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 31.1. hyväksyä Vuosaaren sataman lähellä Satamakaaren, Niinisaarentien, Itäreimarintien ja golfkentän välisellä alueella sijaitsevan  huoltoalueen ja viereisen suojaviheralueen asemakaavan muutoksen.

Kaavaratkaisu mahdollistaa teknisen alueen kehittämisen ja vähäisen laajentamisen. Tekninen alue toimii nykyisin lumen vastaanottopaikkana. Teknisen alueen eteläpuolella sijaitsee kosteikko, joka on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

Kaavaratkaisun tavoitteena on laajentaa teknisen huollon alueen käyttömahdollisuuksia lumen vastaanottamisesta rakennusmateriaalien kierrätykseen. Lumen määrä vaihtelee eri vuosien ja vuodenaikojen mukaan, mikä mahdollistaa alueen nykyistä monipuolisemman käytön niinä aikoina, kun alueella ei ole lunta.

Samalla alueen maisemointia sekä liikennöitävän alueen pinnoitusta on tarkoitus parantaa.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että lumen vastaanottopaikalle ja rakennusmateriaalien kierrättämiselle varataan riittävän laaja alue samalla, kun varmistetaan ympäristön luontoarvojen säilyminen.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 4 miljoonaa euroa.