Vireä kaupunginosa on hyvä myös iäkkäille

Aamiaistilaisuus sidosryhmille järjestettiin myös Helanderin palvelutalossa Koukkusaarentiellä.

Aamiaistilaisuus sidosryhmille järjestettiin myös Helanderin palvelutalossa Koukkusaarentiellä.

Kaikissa Helander-kodeissa järjestettiin kuun vaihteessa vapaamuotoiset aamiaistapaamiset alueen sidosryhmille. Kumppanuuspöydissä käytiin vilkasta keskustelua palveluasumisesta ja yhteistyön mahdollisuuksista. 

Helander-kotien kumppanuuspöytiin istui keskustelemaan yli 40 toimijaa yhdistyksistä, järjestöistä, yrityksistä ja seurakunnista. Aamiaistilaisuudet olivat uudenlaisen työskentelyn lähtölaukaus. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa iäkkäiden ihmisten elämänhallintaa ja elävöittää kaupunginosaa. 

Kun kaupunginosassa panostetaan yhdenvertaisesti asukkaiden hyvinvointiin, myös iäkkäät pääsevät mukaan yhteisön elämään. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä. Ikäihmisten hyväksi räätälöidyt ratkaisut palvelevat yhtä lailla kaikenikäisiä asukkaita. 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö ylläpitää palvelukoteja Haagassa, Maunulassa ja Vuosaaressa.             

Teksti: Ari Liimatainen