Jääurheilun monitoimihallin kehittämisvarausta Myllypuroon jatkettiin – Vuosaareen sijoittamista selvitetään silti

Jääurheilukeskuksen sijoituspaikaksi Myllypuron sijaan on ehdotettu muun muassa Vuosaaren liikuntapuistoa. Hallin paikka olisi nykyisen Staran varikon kohdalla (sijaintipaikka numero 1. on merkitty karttaan valkoisten katkoviivojen sisään). Kartassa numero 2. on Vuosaaren jäähalli, 3. golfhalli ja 4. Staran tukikohta. Kuva: Antti Honkanen

Jääurheilukeskuksen sijoituspaikaksi Myllypuron sijaan on ehdotettu muun muassa Vuosaaren liikuntapuistoa. Hallin paikka olisi nykyisen Staran varikon kohdalla (sijaintipaikka numero 1. on merkitty karttaan valkoisten katkoviivojen sisään). Kartassa numero 2. on Vuosaaren jäähalli, 3. golfhalli ja 4. Staran tukikohta. Kuva: Antti Honkanen

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 17.4. kehittämisvarauksen 31.12.2022 päättyneen kehittämisvarauksen jatkoksi Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle tietyin ehdoin. Nyt myönnetty kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2023 saakka. Myllypuron ja Puotinharjun välissä sijaitsevan Matokallion sijaintia tulevan keskuksen paikkana on kritisoitu alueen luontoarvojen vuoksi. Vaihtoehtoiseksi sijainniksi on ehdotettu esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuistoa.

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa Myllypuroon jääurheilun monitoimihalli, johon sisältyisi muun muassa 400 metriä pitkä pikaluistelurata, kaksi jääkiekkokaukaloa, noin 2 000 hengen istumakatsomo, juoksurata ja muita tiloja. 

Kokouksessa läpi meni Elisa Gebhardin (sd.) esittämä vastaehdotus, jonka mukaan ”kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kehittämisvarauksen jatkuessa kaupunkiympäristön toimiala ryhtyy selvittämään hankkeelle myös vaihtoehtoista sijaintia yhdessä hakijan kanssa. Vaihtoehtoisen sijainnin selvittämisessä otetaan huomioon ympäristöarvot, kustannukset ja urheilukeskuksen saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Vaihtoehtoinen sijainti Vuosaaren liikuntapuiston yhteydessä tulee ottaa tarkastelun lähtökohdaksi.

Vaihtoehtoinen sijainti tulee selvittää sekä arvioida mahdollisimman nopeasti ja ennen hankkeen toteutusta, jotta mahdollisen uuden sijainnin vaatimat kaavamuutokset saadaan riittävän nopeasti liikkeelle, eikä hanke niistä johtuen viivästy.”