Nuorisotaloista Vuoden vuosaarelainen 2022

Kuvassa vasemmalta: Yasu Jukkola, Kirsi Tuomilinna, Lyouseyas Belayneh, Kaisa Kivelä, Mirella Åkerlund, Mariam Rana, Marjo Pilviö ja Ali Mahamed. Muut ovat nuoriso-ohjaajia, Kaisa Kivelä on yksikön päällikkö ja Mariam Rana vertaisohjaaja. Vuosaari-Säätiön Heikki Hurtta takana sinisessä solmiossa ja Pertti Tossavainen etuoikealla.

Kuvassa vasemmalta: Yasu Jukkola, Kirsi Tuomilinna, Lyouseyas Belayneh, Kaisa Kivelä, Mirella Åkerlund, Mariam Rana, Marjo Pilviö ja Ali Mahamed. Muut ovat nuoriso-ohjaajia, Kaisa Kivelä on yksikön päällikkö ja Mariam Rana vertaisohjaaja. Vuosaari-Säätiön Heikki Hurtta takana sinisessä solmiossa ja Pertti Tossavainen etuoikealla.

Vuoden Vuosaarelainen 2022 on Helsingin kaupungin nuorisotalot Kallahti ja Merirasti. Palkitsemistilaisuus oli tiistaina 16.5. Rastilan kartanolla Cafe Monamissa. 

Vuosaari-Säätiön Pertti Tossavainen totesi tiistaina 16.5. pitämässään palkitsemispuheessa esimerkiksi seuraavaa:

”Vuosaaren asukasluku on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tällä hetkellä kaupunginosassamme väestömäärä lähestyy 39 000 asukkaan määrää.

Kehittyvä ja kukoistava kaupunginosa tarvitsee aktiivisia toimijoita – ilman tätä työtä asuinalue näivettyy eikä kehity. Nuoret ovat kansakunnan sekä menestyvien alueiden voimavara. Nuoriin käytetty aika ja raha on tulevaisuusinvestointi. Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä.

Vuosaaressa on paljon nuoria. Seitsemän prosenttia 0–17-vuotiaista helsinkiläisistä asuu Vuokissa. Tämä on yli Helsingin keskiarvon. 

Vuosaaressa on monia toimijoita, jotka tekevät ansiokasta työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuosaaren nuorisoyksikkö eli Vuokin nutat ovat olleet ja ovat edelleen keskeinen toimija nuorisotyössä.

Nuorisotalo Merirasti eli tuttavallisemmin Rastilan nuta on aloittanut toimintansa 1993. Kallahden nuorisotalon toiminnan aloitusvuosi on 2000. 

Molemmissa Vuosaaren nuorisotaloissa panostetaan paljon resursseja avoimiin iltoihin. Tämä tarkoittaa, että nuorisotalo on auki ja sisään ovat tervetulleita kaikki nuoret. Muutakin toimintaa on paljon, mutta painotus on selkeä. Yksilöllinen tuki tapahtuu sen rinnalla, eli nutan työntekijät pysähtyvät tukea tarvitsevan nuoren kohdalla ja auttavat häntä hänen kasvussaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Yksiköissä ovat pitkät perinteet nuorten osallisuudelle. Nuoret ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa tätä toimintaa. Nuorisoyksikköjen toimintaan kuuluvat jalkautuva nuorisotyö sekä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa esimerkiksi lasten ja nuorten verkoston kautta. Tämän lisäksi nuta tarjoaa tiloja alueen asukkaiden ja eri toimijoiden käyttöön, jotta he voivat harrastaa ja tavata toisiaan ”vauvasta vaariin”. Vuosaaren nuta-tilojen käyttö on vilkkainta kaikista Helsingin nuorisotaloista – hyvä Vuokki!

Rastilassa avoimissa illoissa tärkeää ovat monipuoliset toimintamahdollisuudet. Esimerkiksi vapaamuotoinen pelailu salissa, kokkailu, biljardi ja kädentaidot. Rastilan erikoisuus on pelitoiminta: tietokone-, konsoli- ja lautapelaaminen. Tiloissa toimii Helsingin suurin avoimen pelitoiminnan tila. Kallahdessa toimintamahdollisuudet ovat myös monipuoliset. Lisäksi Kallahdessa on studiotoimintaa sekä vahva painotus liikuntaan, joka on Vuosaaren ”yhteinen kieli”.

Vuosaaren nutat toimivat usein yhdessä:

– koko porukan yhteisvoimin järjestetään kesätoimintaa esimerkiksi jalkapallo- ja kahvilatoimintaa koko kesäksi.

– suuria tapahtumia, kuten Megaparty-tanssitapahtumia kuusi kertaa vuodessa Kallahden nutalla.

– syys- ja talvilomaviikon aikana nuoret itse tuottavat toimintaa toisilleen.

Näiden lisäksi on muitakin tapahtumia. Torstaina 18.5. pidettiin nuorten aloitteesta syntynyt ”Kulttuuritapahtuma rasismia vastaan” Kallahden tiloissa.

Vuosaaren nuorisoyksikköön kuuluvat Rastilan ja Kallahden lisäksi muun muassa Mopohalli Rastis, Jopo-luokkien nuorisotyö ja Operaatio Pulssi Idän toiminta.

Vuosaaren nutat ovat suosittuja: Kallahdessa 19 000 käyntiä ja Rastilassa 10 000 käyntiä vuodessa. Vuosaaren nuorisotaloilla on yhteensä 12 työntekijää. Nämä työntekijät tekevät arvokasta työtä nuorten hyväksi vilkkaassa toimintaympäristössä ilon ja rakkauden periaatteella suurella sydämellä. Nuorten hyväksi tehty työ on ollut ja on edelleen pitkäjännitteistä ja vaikuttavaa.

Edellä mainituista syistä johtuen Vuosaari-säätiö on päättänyt palkita Vuosaaren nuorisoyksikön eli Kallahden ja Merirastin eli Rastilan nuorisotalon Vuoden vuosaarelainen 2022 -maininnalla.”