Meri-Rastilan itäosan kaava tulossa voimaan

Havainnekuva Meri-Rastilan itäosasta. Valkoiset talot ovat uusia rakennuksia, harmaat olemassa olevia taloja ja siniset pysäköintilaitoksia. Kuva: Helsingin Kaupunkiympäristö

Havainnekuva Meri-Rastilan itäosasta. Valkoiset talot ovat uusia rakennuksia, harmaat olemassa olevia taloja ja siniset pysäköintilaitoksia. Kuva: Helsingin kaupunkiympäristö

Meri-Rastilan itäosan rakentamista tarkoittava asemakaava on saamassa lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kallahti Kallvik ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituslupahakemuksen päätöksellään.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksen, jonka mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 2000 uudelle asukkaalle. Alueella asuu nyt noin 1 200 ihmistä. Meri-Rastilan itäosa koskee muun muassa Pohjavedenpuistoa, Ison Kallahden puistoa, Ullaksenpuistoa, Harustietä ja Halkaisijantietä. Osa alueen nykyisistä kerrostaloista tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan korkeampia taloja.