Asukkailla riitti kysyttävää ajankohtaisista asioista

Arkkitehti Jussi Ukkonen vastasi lauantaina 19.8. järjestetyillä Wanhan Vuosaaren Elojuhlilla asukkaiden kysymyksiin. Oheen on koottu asukkaiden kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia.

Arkkitehti Jussi Ukkonen vastasi lauantaina 19.8. järjestetyillä Wanhan Vuosaaren Elojuhlilla asukkaiden kysymyksiin. Oheen on koottu asukkaiden kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia.

Ilveskorvenpuistossa 19.8. pidettyjen Wanhan Vuosaaren Elojuhlien yhteydessä asukkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Vuosaaren ajankohtaisista kaavoitusasioista ja muistakin alueen asioista kaupungin arkkitehti Jussi Ukkoselle. Tähän artikkeliin on koottu osa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista. Lisää niitä lähiaikoina Vuosaari-lehdessä.

Milloin Vuosaaren Pohjoisen ostoskeskuksen hanke etenee?

– Kaavamuutoksen valmistelu on viivästynyt, koska kaavamuutoksen käynnistysvaiheessa kehittäjäkumppanina ollut Bonava on vetäytynyt hankkeesta. Kiinteistöyhtiö on löytänyt kevään 2023 aikana uuden kehittäjäkumppanin, jonka kanssa suunnittelua jatketaan syksyllä. Kun suunnitelmat ovat riittävän pitkällä, asetetaan ne nähtäville mielipiteitä varten.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Pohjoisen ostarin kaavamuutoksen valmistelu on viivästynyt Bonavan vetäydyttyä hankkeesta. Nyt hankkeella on uusi kehittäjätaho.

Pohjoisen ostarin kaavamuutoksen valmistelu on viivästynyt Bonavan vetäydyttyä hankkeesta. Nyt hankkeella on uusi kehittäjätaho.

Mitä Vuosaaren Pohjoisen ostoskeskuksen tontille ollaan suunnittelemassa?

– Kehittäminen perustuu nykyisen ostoskeskusrakennuksen purkamiseen. Tilalle suunnitellaan tehokasta lähikeskustaa, jossa on muun muassa asumista (omistusta ja vuokraa), palveluasumista senioreille ja kaupallisia lähipalveluja. Toiminnot voivat muuttua suunnittelun edetessä.

Milloin Ilveskorvenpuiston perusparannus toteutetaan?

– Perusparannus on alustavasti aikataulutettu vuosille 2024–26. Kangaslammen ruoppaus on vuonna 2024 ja varsinainen peruskorjaus vuosina 2025–26. Perusparannus on viivästynyt kaavamuutoksen viivästysten vuoksi. Ajatuksena on ollut, ettei puiston perusparannusta kannata toteuttaa ennen ostoskeskustontin rakentamista, koska työmaatoiminnoista aiheutuu haittaa puistolle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Ilveskorvenpuiston perusparannus on suunniteltu vuosille 2024–26.

Ilveskorvenpuiston perusparannus on suunniteltu vuosille 2024–26.

Vuosaaren keskustaan ei pidä rakentaa enää lisää vuokra-asuntoja. Uusissa tornitaloissa on liikaa vuokra-asuntoja.

– Helsingin kaupunki ohjaa AM-ohjelman (asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma) avulla asuinrakentamisen hallintamuotojakaumaa. Vuodesta 2023 alkaen jako hallintamuodoittain on 30 % ARA-tuotantoa, 20 % välimuodon tuotantoa ja 50 % sääntelemätöntä omistus- tai vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asuntokannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 %. Rakenteilla olevien tornitalojen asuntojakauman sopimisen aikoihin vuokra-asuntoja on kuitenkin voinut toteuttaa nykyistä enemmän.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

– Miksi Vuosaaren keskustaan rakennetaan niin paljon vuokra-asuntoja? kysyttiin.

– Miksi Vuosaaren keskustaan rakennetaan niin paljon vuokra-asuntoja? kysyttiin.

Miksi runkolinjan 560 bussit ruuhkautuvat ja ajavat jonossa, ja voisiko asialle tehdä jotain?

– HSL:n mukaan linjalla 560 tosiaan tulee välillä ketjuuntumista, ja tämä johtuu yleisesti liikenneympäristön aiheuttamista haasteita busseille. Ongelmia saattaa aiheuttaa myös yksittäiset suuremmat kouluryhmät tai oppituntien alkamisen myötä tulevat normaalia suuremmat kuormat. Myöhästynyt lähtö tiheän vuorovälin aikaan alkaa keräämään myös helposti seuraavan vuoron matkustajia, mikä entisestään pahentaa tilannetta. Runkolinjan kalusto uudistuu syksystä 2024 alkaen ja tästä on HSL:ltä tullut tiedote: www.bit.ly/3EAwXg6. Tämä uusi kalusto tuo linjalle lisää kapasiteettiä ja nopeuttaa pysäkkitapahtumia kolmen oviaukon myötä.

Voisiko runkolinjan 560 bussien liityntäajan sovittaa paremmin metron lähtöaikoihin?

– HSL:n mukaan bussin ja metron välisessä tahdistamisessa haasteita aiheuttaa edellä mainitut mahdolliset myöhästymiset ja liikennevälineiden poikkeavat aikataulut. Esimerkiksi varhaisessa aamussa linja 560 kulkee 10 minuutin välein ja metro kulkee 15 minuutin välein. Bussia ei myöskään ole mahdollista tahdistaa kaikilla bussireitin asemilla muiden liikennevälineiden kanssa.

– Miksi runkolinjan 560 bussit ruuhkautuvat ja miksi ne ajavat jonossa? Eikö bussien aikatauluja voi paremmin aikatauluttaa metroon sopiviksi? ihmettelivät asukkaat.

– Miksi runkolinjan 560 bussit ruuhkautuvat ja miksi ne ajavat jonossa? Eikö bussien aikatauluja voi paremmin aikatauluttaa metroon sopiviksi? ihmettelivät asukkaat.