Leikkipuisto Haruspuisto suljetaan vuosiksi?

Arkistokuvassa leikkipuistorakennnus.

Arkistokuvassa leikkipuistorakennnus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli tiistaina 24.10.2023 kokouksessaan ehdotusta, jonka mukaan leikkipuistotoiminta loppuisi Meri-Rastilassa sijaitsevassa leikkipuisto Haruspuistossa väliaikaisesti 1.11.2023–31.12.2028. Asia jätettiin pöydälle lautakunnan kokouksessa jäsen Petra Malinin (vas.) ehdotuksesta, ja sitä käsitellään uudelleen 14.11. pidettävässä kokouksessa.

Helsingin leikkipuistojen tilaverkkoa on tarkasteltu keväällä 2023 olemassa olevien tilojen kunnon, vuosittaisten käyttäjämäärien sekä alueiden kehittymisen näkökulmasta. Samalla tarkasteltiin alueiden varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta niillä alueilla, joilla leikkipuistotoiminnan kysyntä on ollut vähäisempää. Tämän pohjalta on tehty esitys leikkipuisto Haruspuiston toiminnan lakkauttamisesta määräajaksi.

Uusi rakennus 2028 

Leikkipuisto Haruspuiston tilat ovat suuruudeltaan 131 m². Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 38 000 euroa. Leikkipuisto Haruspuiston rakennuksesta luovutaan vuonna 2023 ja se korvataan uudisrakennuksella vuonna 2028.

Leikkipuisto Haruspuiston rakennus on peruskorjausiässä ja vaatisi laajan peruskorjauksen, jonka kestoksi on arvioitu vähintään puoli vuotta. Rakennus on tällä hetkellä käyttökiellossa ilmanvaihtoon liittyvien ongelmien vuoksi. Leikkipuiston kävijämäärät ovat olleet pieniä. Puistossa ei ole järjestetty koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuoden 2021–2022 jälkeen, koska alueella on riittävästi koululaisten iltapäivätoiminnan palvelua.

Leikkipuistorakennus korvataan uudistiloina päiväkoti-kouluhankkeessa, joka valmistuu osoitteeseen Jaluspolku 3 arviolta vuonna 2028. Haruspuiston toiminta lakkautetaan hankkeen toteutuksen ajaksi. Alueen leikkipuistotarjonta laajenee jälleen, kun osoitteeseen Jaluspolku 3 valmistuvaan uudisrakennukseen tulevat leikkipuistotilat valmistuvat.

Leikkipuisto Mustakivi, leikkipuisto Lohikäärmepuisto, leikkipuisto Iso-Antti, leikkipuisto Rusthollari ja perhetalo Kajuutta sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Vuosaaressa. Ne pystyvät nykyisellään vastamaan hyvin alueen leikkipuistopalvelujen tarpeeseen. Leikkipuisto Haruspuiston piha-alue säilytetään asukkaiden ja alueen toimijoiden käytössä leikkipaikkana, todetaan lautakunnan päätöksessä.

Vuosaaren alueella lapsiperheitä palvelevat leikkipuistot Mustakivi sekä Lohikäärmepuisto ja perhetalo Kajuutta, kunnes alueuudistus Vuosaaressa etenee. Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään leikkipuisto Mustakivessä ja leikkipuisto Lohikäärmepuistoissa.

HUOM! Juttua muokattu 26.10.2023: Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole vielä päättänyt asiasta, vaan se jätettiin 24.10.2023 pidetyssä kokouksessa pöydälle.