Vuosaaren tietunneleihin massiiviset uudistukset – työt alkavat 2025

Tunneleiden turvallisuustekniikkaa korjataan vuonna 2025.

Tunneleiden remontti alkaa vuonna 2025.

Vuosaaren satamaan johtavan tietunnelin turvallisuus- ja liikenteenhallintatekniikka ovat tulossa elinkaarensa päähän, minkä vuoksi ne uudistetaan. Suunnitelmien mukaan rakennustyöt tunnelissa käynnistyvät vuoden 2025 aikana. Työt edellyttävät myös tunnelin väliaikaisia pidempikestoisia sulkuja. ELY-keskus ja Fintraffic valmistelevat parhaillaan hankkeen toteutusta. Yhdessä Helsingin kaupungin ja Helsingin Sataman kanssa haetaan vielä vaihtoehtoja, jotta liikenteen haitat saataisiin minimoitua.

Ensisijaisena kiertotienä toimii tunnelin nykyinen varareitti välillä Itäväylä–Kallvikintie–Niinisaarentie–Vuosaaren satama. Ennen korjaustöiden aloittamista kiertotien sujuvuutta ja turvallisuutta on suunniteltu parannettavaksi muun muassa liittymissä ja suojateiden kohdalla.

Tunnelitekniikan modernisointiin tähtäävien korjaustöiden tavoitteena on varmistaa satamaliikenteen sekä alueen muun liikenteen häiriöttömyys sekä tunnelin turvallisuus. Projektin aikana tunnelissa toteutetaan tunnelitekniikkaan ja -rakenteiden elinkaarihallintaan liittyvä saneeraustyö, jossa uusitaan muun muassa tunnelin paloilmoitin-, savunpoisto-, ilmanvaihto-, sammutusvesi- sekä häiriönhavaintojärjestelmät, valaistus sekä kamera- ja liikenteenhallintajärjestelmä.

Hankkeessa korjataan lisäksi tunnelirakenteita sekä saneerataan tunnelin alla kulkevat kuivatus- ja sammutusvesijärjestelmät. Samalla käyttöön otetaan moderni ja oppiva häiriöidenhavainnointijärjestelmä sekä energiatehokas säädettävä led-valaistus ja tunnelipuhaltimet, joilla parannetaan ilmanlaatua sekä savunpoistoa.