Vuorannan alueen suunnitelmat nyt esillä

Vuorannan kaavamuutoksen viitesuunnitelmaluonnos. Kuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Vuorannan kaavamuutoksen viitesuunnitelmaluonnos. Kuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Ramsinrantaan entisen Hotel Vuorannan alueelle suunnitellaan neljää uutta asuinrakennusta, uutta saunarakennusta, puistoaluetta ja rantaraittia. Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahden ja viiden kerroksen välillä. Hotel Vuorannan päärakennus on kunnostettu palvelutaloksi, mutta huonokuntoinen majoitusrakennus osoitteessa Vilsandinkuja 4b sekä rannassa sijaitseva saunarakennus aiotaan purkaa.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Ramsinrantaan uusien asuinrakennusten ja saunatilojen rakentuminen ja muuttaa rantavyöhyke yleiseksi virkistysalueeksi, jossa kulkee yhtenäinen rantareitti. Suunnitelmissa uudisrakennusten laajuus on yhteensä 7 600 k-m2. Pysäköinti on esitetty toteutettavaksi pääosin maanalaisena pysäköintinä lisättynä muutamilla maanpäällisillä autopaikoilla.

Avarc Arkkitehdit Oy on laatinut asemakaavanmuutoksen viitesuunnitelman yhteistyössä Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan kanssa useiden luonnos- ja suunnitelmavaihtoehtojen pohjalta. Viitesuunnitelma jakautuu kahteen erilliseen alueeseen (A ja B) Pärnunkadun ja Vilsandinkujan varrella.

Ramsinranta IV asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelu on käynnistetty 6.11.2018 päivätyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Kaavahankkeen osa-alueiden suunnittelu on edennyt erilaisin aikatauluin, minkä takia  Ramsinranta IV:n kaavahanke on jaettu kahteen osaan, Ramsinniementie 18 ja Vuorantaan. Ramsinniementie 18 koskeva osa esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 28.2.2023. Kaupunkiympäristölautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi vedoten alueen luontoarvoihin ja kaukaiseen sijaintiin joukkoliikenteeseen nähden.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Näkymä mereltä päin. Vasemmalla Villa Furuborg, oikealla Vuorannan matala hoivakotirakennus. Kuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Näkymä mereltä päin. Vasemmalla Villa Furuborg, oikealla Vuorannan matala hoivakotirakennus.
Kuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Kaavan toinen osa, Vuoranta, esitellään ensimmäisen kerran kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta loppuvuodesta 2024. Vuorannan tarkentunutta valmisteluaineistoa on esillä 19.2.–11.3.2024 seuraavissa paikoissa: Vuotalon aulassa (Mosaiikkitori 2) sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Mielipiteet Vuorannan valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 11.3.2024. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma–pe klo 8.15–16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi    

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Lisätietoja saa myös arkkitehti Johanna Marttilalta, p. (09) 310 20 337, johanna.marttila@hel.fi