Vuoniityn peruskoulun uudet väistötilat käyttöön arviolta syksyllä 2024

Lisäväistötilojen alustavat sijainnit punaisten palojen kohdalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Lisäväistötilojen alustavat sijainnit punaisten palojen kohdalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Kuten Vuosaari-lehti uutisoi 27.9.2023, ei Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen väistötiloja tehdäkään osoitteeseen Porslahdentie 34, vaan uudet uudet paviljongit on suunniteltu sijoitettavaksi Punakivenkentälle osoitteeseen Lohikäärmeenpolku 5 ja Puistopolun peruskoulun tontin pohjoisosaan osoitteeseen Punakiventie 4.

Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteeseen (Heteniityntie 4) on suunnitteilla perusparannus eli laaja kunnostustyö ja laajennus. Rakennustyöt alkavat arvion mukaan syksyllä 2024. Heteniityntiellä väistötiloissa vielä jäljellä olevat luokat muuttavat rakennustöiden ajaksi väliaikaisiin väistötiloihin Punakivenkentälle, jonne on suunnitteilla nykyisten kolmen väistötilan lisäksi kaksi uutta väistötilapaviljonkia.

Väistötiloja tarvitaan lisää, koska nykyisten paviljonkien tilat eivät ole riittävän suuret koulun koko oppilasmäärälle ja kaikille toiminnoille. Uusiin paviljonkeihin sijoitetaan muun muassa uusia luokkatiloja, tiloja musiikin, liikunnan ja kädentaitojen opetukselle sekä oppilashuollolle ja ruokapalveluille.

Väistötilojen sijoituspaikkaa määriteltäessä tutkittiin myös mahdollisuutta toteuttaa kaikki väistötilat uuteen paviljonkiin rakentamattomalle puustoiselle tontille, joka on osoitteessa Porslahdentie 34.

Asiasta heräsi paljon keskustelua ja vastustusta vuosaarelaisten keskuudessa. Porslahdentien tontin rakennettavuutta ja ennallistettavuutta arvioitaessa todettiin, että on parempi vaihtoehto täydentää Punakivenkentän väistötiloja, joihin on jo siirretty osa Heteniityn toimipisteen toiminnasta.

Uusia paviljonkeja rakennetaan kevään ja kesän aikana

Punakivenkentän paviljonkirakennuksia ei puretakaan.

Punakivenkentän paviljonkirakennuksia ei puretakaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsitteli 14.12.2023 uusien paviljonkien hankintaa ja vuokraamista Parmaco Oy:ltä, joka voitti hankinnasta järjestetyn kilpailutuksen. Jaoston kokous päätti vuokrata Parmaco Oy:lta uudet väistötilapaviljongit 17.11.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 60 kuukaudeksi siten, että tilojen laajuus on arviolta
1 405 brm² ja tilavuokrien ja investointivarausten arvonlisäveroton kokonaissumma on enintään 4 222 500 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.

Alustavan aikataulun mukaan uudet paviljongit toteutetaan keväällä ja kesällä 2024 siten, että ne saataisiin käyttöön syksyllä 2024. Lopullinen aikataulu varmentuu suunnittelun ja lupakäsittelyjen edistymisen mukaan.