Vuoniityn peruskoulun väistötilat eivät siirry Porslahdentielle

Punakivenkentän paviljonkirakennuksia ei puretakaan.

Punakivenkentän paviljonkirakennuksia ei puretakaan.

Paljon keskustelua aiheuttanut Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen väistötilojen siirtyminen Porslahdentielle sai uuden käänteen, kun väistötilojen sijoittamisesta Porslahdentien metsätontille luovuttiin.

Vuosaari-lehti uutisoi 28.9.2022, että Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen päärakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmän surkean kunnon vuoksi vuonna 1950 valmistuneen koulurakennuksen luokat muuttaisivat lokakuussa 2022 väistötiloihin Punakivenkentälle osoitteeseen Lohikäärmepolku 5. Niin tapahtuikin, mutta alkuperäisen suunnitelman mukaan Lohikäärmepolun väistötiloina toimivat paviljonkirakennukset oltiin purkamassa kesällä 2024, ja uudet väistötilat olisi tehty Omenamäessä Porslahdentie 34:ssä sijaitsevalle metsätontille.

Uutinen Punakivenpuistossa vuodesta 2016 sijanneiden väistötilojen purkamisesta ja uusien pystyttämisestä vieläkin kauemmaksi Heteniityntien toimipisteestä aiheutti paljon kritiikkiä Vuosaaressa.

Vuosaarelainen kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara (sd.) jätti asiasta 18.1.2023 valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin, että ”Heteniityn koululle etsitään toinen sijoituspaikka kuin Porslahdentie 34 Vuosaaresta, joka ei edellytä metsän kaatamista ja on mahdollisimman liikenneturvallinen.”

Lisäksi joukko Omenamäen asukkaita keräsi yli 300 allekirjoittajaa adressiin, jossa vaadittiin, että Porslahdentie 34:n metsätontti säilytetään ja vuonna 2002 tehty kaavamuutos Porslahdentien 34:n palvelukäyttöön varatusta yleisten rakennusten tontista perutaan. 26.4.2023 kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille luovutetussa adressissa todettiin, että Vuoniityn peruskoulun oppilailla on jo nyt väistötiloja Lohikäärmeenpolulla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi 12.9.2023 kaupunginhallitukselle lausunnon Jalovaaran valtuustoaloitteesta. Lausunnossa todetaan muun muassa: ”Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteen perusparannus- ja laajennushanke on ajoitettu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2024–26. Koulun väistötiloina tullaan käyttämään sekä nykyisiä Lohikäärmeenpolun paviljonkeja että viereiselle tontille sijoitettavia paviljonkeja. Lautakunta pitää tärkeänä, että väistötilat voidaan ottaa käyttöön siten, että Vuoniityn peruskoulun perusparannus- ja laajennushanke saadaan käynnistettyä suunnitellussa aikataulussa kesäkuussa 2024.”

Kaksi paviljonki-rakennusta lisää

Suunnitelmien mukaan Vuoniityn peruskoulun päärakennuksen remontti pitäisi valmistua kesällä 2026, joten oppilaat pääsisivät Heteniityntien uudistettuihin tiloihin syksyllä 2026.

Suunnitelmien mukaan Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen päärakennuksen remontti pitäisi valmistua kesällä 2026, joten oppilaat pääsisivät Heteniityntien uudistettuihin tiloihin syksyllä 2026.

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön projektinjohtaja Merja Ikonen vahvistaa Vuosaari-lehdelle, että ajatuksesta sijoittaa väistötilat Porslahdentielle on luovuttu.

– Vuosaaren koulujen väistötilakokonaisuus muodostetaan Lohikäärmeenpolun kolmesta olevasta paviljongista ja kahdesta uudesta paviljongista. Toinen uusista paviljongeista sijoitetaan nykyisten paviljonkien yhteyteen Punakivenkentän koillisosaan ja toinen viereisen Puistopolun peruskoulun tontin pohjoisosaan, Ikonen kertoo.

Ikosen mukaan Puistopolun koulutontin paviljonkiin sijoitetaan liikuntasalitilat pukuhuonetiloineen ja ruokailu- ja keittiötilat sekä kädentaitojen ja kuvataiteen opetustilat. Punakivenkentän uuteen paviljonkiin sijoitetaan musiikki- ja luokkaopetuksen sekä oppilashuollon tiloja. Väistötiloja tarvitaan lisää, koska Heteniityntien toimipisteen kaikki rakennukset eli vanha koulurakennus, piharakennus ja lisätilapaviljonki poistuvat käytöstä, kun koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutus käynnistyy vuonna 2024.

– Väistötiloja lisätään, jotta opetussuunnitelman mukainen opetus voidaan järjestää Heteniityntien toimipisteen oppilaille omissa tiloissa ja nykyisistä tilapäisjärjestelyistä voidaan luopua. Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen väistötilat on mitoitettu 340 oppilaalle, projektinjohtaja Merja Ikonen toteaa.

Suunnitelmien mukaan Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen päärakennuksen remontti pitäisi valmistua kesällä 2026, joten oppilaat pääsisivät Heteniityntien uudistettuihin tiloihin syksyllä 2026.

Teksti: Antti Honkanen