Harbonkadun päiväkodin suunnitelmat esillä

Havainnekuva Harbonkatu 8:aan suunnitellusta uudesta päiväkodista.                Kuva: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Havainnekuva Harbonkatu 8:aan suunnitellusta uudesta päiväkodista. Kuva: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Osoitteeseen Harbonkatu 8 on suunnitteilla uusi päiväkoti. Tontin asemakaavaa muutetaan ja tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen ja tontin käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvästi päiväkotikäyttöön. Tarkoituksena on mahdollistaa piha-alueille lasten leikkipaikkoja.

Suunnitelmien mukaan piha-alueiden tarkoituksenmukainen ja kaupunkikuvallisesti laadukas sekä ympäristöä huomioiva toteuttaminen edellyttää tontin vähäistä laajentamista puistoalueelle. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen rajautuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Päiväkoti toimii ensivaiheessa päiväkoti Siiman väistötiloina.

Tutustumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.4.2024 saakka verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja asemakaavamuutosta esitellään 20.3. klo 17–19 osana Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät osoitteesta www.hel.fi/asukastilaisuudet