Poliisi kerää aseita ja räjähteitä hävitettäväksi pääkaupunkiseudulla – luvattomista ei rangaista

Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset järjestävät asekeräyksen 25.–26.5.2024. Kansalaiset voivat tuolloin luovuttaa poliisille hävitettäväksi luvallisesti ja luvattomasti hallussaan olevia aseita, patruunoita, nalleja ja räjähteitä.

Aseet, patruunat, nallit ja räjähteet tulee hävittää asianmukaisesti. Luovutuksista pitää sopia oman alueen poliisilaitoksen kanssa etukäteen. Pienet ja vähäiset määrät patruunoita voi luovuttaa lähimmälle poliisiasemalle ilman erikseen sovittua aikaa. Keräykseen voi ilmoittaa luvattoman aseen ilman pelkoa rangaistuksesta.

Helsingin poliisilaitoksen alueen asiakkaat voivat ilmoittaa luovutettavat aseet, ampumatarvikkeet ja räjähteet 20.–24.5.2024 välisenä aikana seuraaviin yhteystietoihin: aseasiat.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse (klo 8–15) 0295 475 249.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen asiakkaat voivat ilmoittaa luovutettavat aseet, ampumatarvikkeet ja räjähteet 20.–24.5.2024 välisenä aikana seuraaviin yhteystietoihin: aseluvat.ita-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse (klo 8–15) 0295 436 778.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen asiakkaat voivat ilmoittaa luovutettavat aseet, ampumatarvikkeet ja räjähteet 20.–21.5.2024 välisenä aikana seuraaviin yhteystietoihin: lupavalvonta.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse (klo 08–15) 0295 438 315 ja 0295 438 316.

Hätäraketit eivät kuulu keräyksen piiriin.  Ne voi toimittaa hävitettäväksi suoraan niitä myyvään liikkeeseen. Jos luvallisia aseita halutaan luovuttaa poliisille huutokaupattavaksi, siitä on sovittava erikseen.