Meri-Rastilan uudistuminen etenee – katusuunnitelmat ja Haruspuiston puistosuunnitelma nyt kommentoitavana

Suunnittelualue kartalla. Oranssilla katusuunnitelmia koskeva alue ja vihreällä Haruspuiston suunnittelualue. Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy

Suunnittelualue kartalla. Oranssilla katusuunnitelmia koskeva alue ja vihreällä Haruspuiston suunnittelualue. Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy

Helsinki kunnostaa Meri-Rastilan länsiosan aukioita ja liikenneyhteyksiä sekä uudistaa alueella sijaitsevan Haruspuiston. Kaupunki on laatinut alueelle katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset, jotka esitellään yleisölle verkkotilaisuudessa 11.6. Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta kyselyssä 29.5.–18.6. välisenä aikana.

Meri-Rastilalla on edessään laaja kaupunkiuudistus. Muutoksen myötä alueelle tulee täydennysrakentamista uusille ja myös muutamalle nykyiselle tontille. Osa uusista asuintaloista rakennetaan purettavien talojen tilalle. Samassa yhteydessä parannetaan alueen puistoja, aukioita, liikenneyhteyksiä. Katusuunnittelu koskee Meri-Rastilan länsiosaa, joka on noin puolet koko kaupunkiuudistusalueesta. Itäosan katusuunnittelu käynnistyy myöhemmässä vaiheessa. Uudistuksiin voi tutustua nyt nähtävillä olevien katu- ja puistosuunnitelmien kautta.

Uudistuksen tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa vanhoille asuinalueille panostamalla katujen ja puistojen kunnostamiseen, uuden rakentamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Meri-Rastilan torin ympäristö tulee muuttumaan uuden monitoimitalon ja ostoskeskuksen mahdollisen purkamisen ja uuden rakentamisen myötä. Täydennysrakentaminen pohjautuu voimassa olevaan asemakaavaan ja sen on arvioitu alkavan aikaisintaan 2027. Kokonaisuudessaan toteuttaminen kestää yli vuosikymmenen.

Katu-uudistuksella viihtyisyyttä ja parempia kulkureittejä alueelle

Havainnekuva Meri-Rastilan uudistettavista aukioista.

Havainnekuva Meri-Rastilan uudistettavista aukioista.

Jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuuteen panostetaan rakentamalla yksisuuntaisia pyöräteitä ja selkeyttämällä risteysalueita. Alueelle suunnitellaan myös muutamia uusia katuja, kuten Levankikuja, Jaluskuja ja Fokkapolku. Joillakin kaduilla, kuten Prammikujalla kadun pituus kasvaa.

Katujen varsille tulee viherkaistoja ja istutusalueita, joilla lisätään alueen viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä esimerkiksi rankkasateiden varalle. Fokkatorille lisätään kukkivia puita, uusia istuskelualueita ja uudistettu valaistus. Meri-Rastilan tori uudistuu merkittävästi, kun alueelle tulee oleskelua, uutta kasvillisuutta, meriaiheisia välineitä ja sumusuihkuja.

Haruspuisto monipuolistuu palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä

Havainnekuva uudistettavasta Haruspuistosta.

Havainnekuva uudistettavasta Haruspuistosta.

Tulevaisuudessa Haruspuiston käyttäjämäärä kasvaa alueen lisääntyvän asukasmäärän myötä. Puiston toiminnallisuuksia parannetaan lisäämällä liikunta-, oleskelu- ja leikkipaikkoja eri-ikäisille käyttäjille.

Puistoon rakennetaan uusi leikkipuisto, oleskelualue, monitoimikenttä ja koirapuisto. Lisäksi puistoon tulee kuntoilualue ja pallottelualue koripallokoreineen. Nykyistä skeittipaikkaa kunnostetaan ja laajennetaan. Turvallisuudentunnetta puistossa pyritään lisäämään muun muassa valaistuksella ja reittien suunnittelulla. Toiminnot sijoitetaan puiston tasaisille ja avoimille alueille, jolloin olemassa olevaa puustoa saadaan säilytettyä mahdollisimman paljon. Puiston peruskorjaus alkaa alustavien arvioiden mukaan ensi vuonna.

Anna palautetta kyselyssä ja yleisötilaisuudessa

Kaupunkilaiset voivat antaa palautetta katu- ja puistosuunnitelmista vastaamalla kyselyyn 29.5.–18.6.2024 välisenä aikana. Suunnitelmat esitellään kyselyssä havainnevideoiden ja suunnitelmakarttojen avulla. Aineistoihin ja kyselyyn pääsee tutustumaan hankkeen verkkosivun kautta: hel.fi/meri-rastilan-suunnittelu

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle verkkotilaisuudessa 11.6.2024 kello 1719. Kaupunkilaiset voivat osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä chatin kautta sekä pyytämällä puheenvuoroa. Liittymislinkki tilaisuuteen löytyy hel.fi/asukastilaisuudet -sivulta.