Helen rakentaa Vuosaareen vihreän vedyn tuotantolaitoksen

Kuvassa yleisölle hanketta esittelee Helenin turvallisuus- ja lupa-asiantuntija Asta Karpiola.

Kuvassa yleisölle hanketta esittelee Helenin turvallisuus- ja lupa-asiantuntija Asta Karpiola.

Energiayhtiö Helen rakentaa Vuosaaren satama-alueelle Helsingin ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen. Laitoksen suunnittelutyöt ovat täydessä vauhdissa, ja tavoitteena on käynnistää vedyn tuotanto vuonna 2026. Tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää helsinkiläisten kaukolämpönä.

Helen järjesti torstaina 6.6. Vuosaaren merimieskirkolla yleisötilaisuuden, jossa kerrottiin uudesta vedyntuotantolaitoksesta. Tilaisuudessa yleisö pääsi kuulemaan hankkeen yksityiskohdista ja esittämään sitä koskevia kysymyksiä.

3H2 Helsinki Hydrogen Hub -nimisen pilottilaitoksen teho on noin kolme megawattia. Tuotetun vedyn ensisijainen käyttökohde on laitoksen yhteyteen rakennettava, erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettu vetytankkausasema. Lisäksi vetyä voidaan toimittaa konteilla teollisille toimijoille. Tankkausasema on määrä ottaa käyttöön vuonna 2027.

Vuosaari on yksi Suomen merkittävimmistä logistisista solmukohdista, mikä tekee siitä ihanteellisen kohteen raskaalle liikenteelle tarkoitettujen päästöttömien polttoaineratkaisujen tarjoamiseen.

Vihreä vety vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä

Vihreää vetyä valmistetaan vedestä elektrolyysin avulla. Valmistusprosessiin tarvitaan paljon uusiutuvaa sähköä ja sen sivutuotteena syntyy suuri määrä happea ja hukkalämpöä.

Vedyn avulla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä niillä teollisuudenaloilla, joita ei voida suoraan sähköistää, sekä varastoida energiaa suuressa mittakaavassa. Vetyä voidaan hyödyntää ajoneuvoissa sellaisenaan tai sen avulla voidaan valmistaa erilaisia jatkojalosteita, kuten polttoaineita, kemikaaleja ja jopa proteiinia.

Perinteinen, fossiilisista polttoaineista valmistettu vety aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Helenin vihreän vedyn tuotantolaitos vähentää päästöjä yli 3 700 tonnia vuodessa. Laskelmassa on huomioitu fossiilisen polttoaineen korvautuminen raskaassa liikenteessä sekä hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

3H2 Helsinki Hydrogen Hubiin sekä Helenin muihin vetyhankkeisiin voi tutustua osoitteessa helen.fi/vety