Sataman tietunnelit ensi vuonna lähes vuodeksi remonttiin – Uhkaako Vuosaarta liikennekaaos?

Vuosaaren maantietunnelit suljetaan ensi keväänä arviolta 11 kuukaudeksi. Varareitti kulkee Vuosaaren katujen kautta.

Vuosaaren maantietunnelit suljetaan ensi keväänä arviolta 11 kuukaudeksi. Varareitti kulkee Vuosaaren katujen kautta. Kuva: Eero Honkanen

Vuosaaren sataman tietunnelit menevät remonttiin ensi keväänä. Remontissa tunnelin tekniset järjestelmät uusitaan ja tunnelit pysyvät suljettuina arviolta 11 kuukauden ajan. Töiden aikana on käytössä kiertotie välillä Itäväylä–Kallvikintie–Niinisaarentie–Vuosaaren satama.

Tunneleiden sulkeminen herättää Vuosaaressa huolta: puuroutuuko liikenne Niinisaarentiellä ja muodostuuko Kallvikintien–Itäväylän risteyksestä liikenteen pullonkaula? Miten tukkoon menee väli Kallvikintie–Kehä III ja millainen rekkaralli alkaa Vuotiellä ja Vuosaaren sillalla?

Miksi molemmat tunnelit suljetaan samaan aikaan?

On ehdotettu, että korjausten aikana vain toinen tunneli suljettaisiin ja liikenne ohjattaisiin vain toista tunnelia pitkin. Olisiko se mahdollinen ratkaisu asiaan,  Fintrafficin ohjausjärjestelmäpalveluiden yksikön päällikkö Jukka Värri?

– Tunneleiden mittavat purku- ja rakennustyöt edellyttävät valitettavasti tunnelin sulkemista, sillä tiukat turvallisuusmääräykset eivät salli liikennettä tunnelissa turvallisuusjärjestelmien ollessa poissa käytöstä.

Vuosaaren tietunnelissa on kaksi tunneliputkea, joiden turvalaitteita ja muuta tekniikkaa ohjataan yhteisellä järjestelmällä. Koska tunneli on alun perin rakennettu siten, että molempien tunneliputkien turvajärjestelmät ovat yhden ohjauskokonaisuuden takana, ei järjestelmiä voida purkaa pois toisesta tunneliputkesta ja jatkaa niiden käyttöä toisessa putkessa.

Miksi liikenteen ohjaaminen yhtä tunnelia käyttäen ei ollut mahdollinen ratkaisu, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Joonatan Suosalo?

– Tähän vaikuttivat muun muassa ihmisten poistumisturvallisuus, pelastuslaitoksen sammutus- ja pelastustoiminnan edellytykset sekä teknisten järjestelmien toimivuus ja toimintavarmuus saneeraustyön aikana.

Tukkeutuuko Itäväylän risteys?

Jukka Värri Fintrafficilta, miten arvelette kiertoreitin Niinsaarentien–Kallvikintien kautta Itäväylälle sujuvan? Tuleeko Kallvikintien–Itäväylän liikennevaloin ohjatusta risteyksestä pullonkaula?

– Kiertotien suunnittelussa selvitettiin, miten reittiä tulee parantaa, jotta se toimisi liikennemäärän kasvaessa. Kiertotien toimivuus myös testataan oikealla liikenteellä ennen korjausten aloittamista.

Ennen korjaustöiden alkamista parannamme kiertotien turvallisuutta ja sujuvuutta erityisesti liittymissä ja suojateiden kohdalla: Itäväylän ja Kallvikintien liittymään sekä Niinisaarentien ja Kallvikintien kiertoliittymään rakennetaan lisäkaistoja. Parannuksia tehdään myös Niinisaarentien ja Porslahdentien liittymässä sekä Niinisaarentien ja Satamakaaren liittymässä.

Opastus kiertotielle satamasta lähdettäessä ja muista suunnista tultaessa pyritään viestimään mahdollisimman selkeästi. Yhdessä sataman kanssa myös suunnitellaan, miten satamasta lähtevät kuljettajat ohjataan käyttämään ensisijaista kiertotietä. Merkittävästi apua on myös siitä, että kiertotiejärjestelyt pysyvät samoina koko hankkeen ajan, jolloin väliaikainen reitti tulee tutuksi alueella usein liikkuville.

Minkälainen viivästys työpaikkaliikenteeseen?

Jukka Värri, minkälaisia viivästyksiä arvelette tunneleiden sulkemisen aiheuttavan vuosaarelaisille työpaikkamatkalaisille? Entä miten huolehditaan talvikauden kunnossapito ja erityisesti raskaan liikenteen sujuvuus liukkailla keleillä?

– Kun tunneli on suljettu, kasvaa matka-aika Kehä III:n ja Vuosaaren sataman välillä arviolta parista minuutista yli kymmeneen minuuttiin riippuen ajosuunnasta, vuorokaudenajasta sekä satamasta kulloinkin purkautuvasta raskaan liikenteen määrästä. Suurimpia viiveet ovat aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan, jolloin on syytä varautua liikenteen jonoutumiseen. Matka-aikaan vaikuttaa myös se, että kiertotietä pitkin matka Kehä III:lta satamaan on noin viisi kilometriä, kun suora yhteys tunnelin läpi on noin kolme kilometriä.

Kiertotien liukkaudentorjuntaa ja muuta talvikunnossapitoa tehostetaan hankkeen ajaksi. Uudenmaan ELY-keskuksen kunnossapitourakoitsija hoitaa Itäväylän kunnossapidon ja kaupungin kunnossapitourakoitsija katuverkon, eli Niinisaarentien ja Kallvikintien kunnossapidon. Ensi talvena tunneli on vielä käytössä, jolloin tehostettua talvikunnossapitoa päästään harjoittelemaan. Tunneliin on myös tulossa lyhyitä huoltokatkoja vielä ennen saneeraustöiden alkamista, jolloin liikenteen sujumista kiertotiellä pystytään seuraamaan.

Fintrafficin Jukka Värri, eikö tule aika kalliiksi leventää Vuosaaren kiertoliittymiä ja vahvistaa joitakin siltarumpuja?

– Reitti Itäväylä–Kallvikintie–Niinisaarentie–Vuosaaren satama on tunnelin nykyinen varareitti, ja se toimii myös saneerauksen jälkeen tulevien huoltokatkojen aikaisena varayhteytenä sekä erikoiskuljetusten reittinä. On tärkeää, että varayhteys on mahdollisimman toimiva. Esimerkiksi Niinisaarentien ja Porslahdentien liittymän sekä Niinisaarentien ja Satamakaaren liittymän parantaminen hyödyttää nimenomaan erikoiskuljetuksia.

Yrittäjätkin huolissaan

Vuosaaren satama on yksi Suomen rahtiliikenteen solmukohdista. Kuva: Antti Honkanen

Itä-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Pekka Pirkkala, mikä on yritysten ja yrittäjien kanta liikenteeseen tulevista muutoksista?

– Alueella ja erityisesti satamassa toimivat yritykset ovat huolissaan remontista ja toivovat, että remontin osalta haetaan ideoita ja tapoja haittojen minimoimiseen. Aktiivinen tiedottaminen alueen yrittäjien suuntaan on tärkeää, jotta haittoihin voidaan varautua paremmin. Yritystoiminnassa ennustettavuus on aina tärkeää.

Voisi myös pohtia, miten remontin haittoja voisi tutkia ja kenties myös kompensoida yrittäjille.  Varareitin suunnitteluun ja toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota, erityisesti talvea ajatellen.

Alueella pitkään liikkuneena huolestuttaa, että tulevan remontin ja tunnelin sulkemisen kokonaisvaikutuksia itäiselle Helsingille ei täysin ymmärretä.

Mikä on Vuosaari-Säätiön näkökanta tunnelin sulkemiseen, Vuosaari-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Pertti Tossavainen?

– Turvallisuus on tärkeä arvo ja sen takia on ymmärrettävää, että tunnelin huolto- ja korjaustyöt on tehtävä. Korjausaika on kuitenkin hämmästyttävän pitkä. Tästä aiheutuu ruuhkaa ja Vuosaaren läpiajoliikennettä lähes vuoden ajaksi.

Satama haluaa testata toimivuuden etukäteen

Miten Helsingin Satamassa suhtaudutaan tietunneleiden pitkään sulkuun, Helsingin Satama Oy:n rahtiliiketoimintajohtaja Vesa Marttinen? Arvioitteko että osa raskaasta liikenteestä siirtyy käyttämään Vuotietä ja Vuosaaren siltaa?

– Varareittiä on kehitetty yhdessä kaupungin, ELY-keskuksen ja Fintrafficin kanssa. Satamaa on asiassa kuultu ja olemme alleviivanneet vaateita full scale -testauksen merkityksestä ennen kuin tunneli suljetaan.

Satamalle meriväylä-, moottoritie- ja raideyhteydet ovat elämänlankoja, joissa tapahtuva muutos tai väliaikainen sulku on aina erittäin merkittävä asia. Siksi näiden primääreille reiteille tulisi olla varareitit, jotka kapasiteetiltaan pystyvät varmistamaan liikenteen satamasta.

Arvioimme nykyisen Vuosaaren tunnelin sulkemisen siirtävän osan nykyisestä liikenteestä varareitin tukkeutuessa Kehä I-, Vuotie- ja Satamakaari-reitille. Tämän lisäksi liikennettä siirtyy keskustan satamiin sekä Helsingin ulkopuolelle.

Uskon, että Vuosaaren alueen raskas liikenne keskittyy varareitille ja Vuotielle. Muiden tiealueiden käyttöä olisi hyvä simuloida kokonaisliikennemallilla.

Kaikessa toiminnassa on hyvä muistaa kokonaisturvallisuus. Eli kaupunkilaiset, ympäristö ja omaisuus tulee pitää turvassa niin liikenteen suorien vaikutusten kuin huoltovarmuudenkin osalta.

Haastattelut: Eero Honkanen