Uimakausi alkoi – suurimmalla osalla uimarannoista uidaan hyvälaatuisessa vedessä

Arkistokuvassa Aurinkolahden uimaranta kesähelteillä.

Arkistokuvassa Aurinkolahden uimaranta kesähelteillä.

Suurimmalla osalla Helsingin uimarannoista vedenlaatu on hyvä, vain Vantaanjoen varren uimarannoilla on uinninrajoituksia uimakaudella 2024. Palettilammen uusi uimaranta on suunniteltu avattavan tänä kesänä. Uimarantojen vedenlaatua valvotaan säännöllisesti läpi kesän. Rantapelastajat päivystävät uimarannoilla 3.6.−11.8.2024.

Suurin osa Helsingin uimarannoista on vedenlaadultaan hyviä

Suurimmalla osalla Helsingin uimarannoista vedenlaatu on hyvä. Vantaanjoen varren uimarannoilla vedenlaadun on kuitenkin todettu heikentyvän tilapäisesti runsaiden sateiden aikaan pintavalumien ja hulevesien vaikutuksesta ja sen vuoksi niille on annettu uinninrajoituksia. Uimista suositellaan vältettävän tänä kesänä runsaiden sateiden aikaan Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla. Samoilla uimarannoilla on ollut uinninrajoituksia myös edellisenä kolmena kesänä. Vantaanjoen koko valuma-alueen sateet vaikuttavat joen varren uimarantojen vedenlaatuun.

Myös Marjaniemen uimarannalla on ollut uinninrajoituksia edellisenä kolmena kesänä, mutta Marjaniemen uimarannan vedenlaadun todettiin parantuneen uimakaudella 2023 tehdyn seurannan perusteella.  Marjaniemen uimarannalla ja sen valuma-alueella on tehty laajalti selvityksiä ja toimenpiteitä yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Läheisen Mustapuron varrelta Kehä I:n itäpuolella löytyi kiinteistön hulevesi- ja jätevesiputkistojen ristiliitos, joka korjattiin. Lisäksi puronvarrella kulkeva viemärilinja saneerattiin ja Marjaniemen uimaveden laadun on näiden korjaavien toimenpiteiden jälkeen todettu parantuneen.

Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisesti

Helsingissä on tulevana kesänä 26 yleistä uimarantaa. Helsingin uimarannat ovat suosittuja virkistys- ja liikuntapaikkoja erityisesti helteiden aikaan. Uimarantojen vedenlaatua seurataan ja niiltä otetaan vesinäytteitä säännöllisesti kesän aikana. Veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää.

Helsingin kaupungin ympäristöterveys seuraa tehostetusti Marjaniemen, Pikkukosken, Rastilan, Ison Kallahden, Aurinkolahden, Hietarannan sekä Lauttasaaren uimarantojen vedenlaatua kesän 2024 aikana. Tehostettu vedenlaadun seuranta on kohdistettu rannoille, joilla vedenlaatu on heikentynyt aiempina vuosina.

Kuninkaantammen asuinalueelle on suunniteltu avattavan täysin uusi uimaranta kesän aikana, Palettilampi. Palettilampi on entinen vedenpuhdistamon allas, joka on kunnostettu ja täytetään Päijännetunnelista tulevalla järvivedellä. Palettilammen uimarannan avaamisesta yleisölle tiedotetaan vielä erikseen.

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä uimarannan ilmoitustaululla sekä verkkosivulla: hel.fi/uimavesi. Ajankohtainen sinilevätilanne näkyy parhaiten ulkoliikunta.fi-sivustolla.

Uimarannoilla rantapelastajia, uusia opasteita, kevyen vesiliikenteen väyliä ja tupakointikieltoja

Helsingin rantapelastajat päivystävät uimarannoilla tänä vuonna 3.6.–11.8.2024. Kyseisenä aikana rantapelastajat päivystävät Aurinkolahden, Hietarannan, Munkkiniemen, Lauttasaaren, Pikkukosken, Mustikkamaan, Tuorinniemen, Laajasalon, Marjaniemen, Rastilan, Ison Kallahden ja Kallahdenniemen uimarannoilla, myös pyhäpäivinä ja esimerkiksi juhannuksena. Myös uuden Palettilammen avautuessa rantapelastajat päivystävät uimarannalla päivittäin. Uimarantojen rantapelastajien päivystysajat voi tarkistaa Helsingin uimarannat -verkkosivulta. Pirkkolan maapohjaisella uimapaikalla Plotilla uiminen on valvottua 3.6.–11.8. päivittäin kello 10–18 juhannusta lukuun ottamatta.

Tänä kesänä Helsingin uimarantojen opasteita uusitaan. Uusiin opasteisiin tulee tietoa esimerkiksi uimarannan palveluista ja uimarantaetiketistä sekä ohjeita hätätilanteita varten. Opasteiden lisäksi uimarannoille asennetaan veikeitä hyljehahmoja, jotka muistuttavat uimareita ympäristön huomioon ottamisesta.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kokonaan isoimmilla uimarannoilla, ja muillakin uimarannoilla kehotetaan savuttomuuteen. Uimarantojen tupakointikielto on voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Uimaranta-alueiden ulkopuolella on erillään olevia tupakointipaikkoja.

Uimarannoille, joissa rantapelastajat päivystävät, on määritetty kevyen vesiliikenteen väylät. Näille rannoille voi rantautua esimerkiksi sup-laudoilla, soutuveneillä ja kajakeilla. Nämä kevyen vesiliikenteen väylät ovat uimarantojen reunoilla.