Uutelaan suunnitellaan mökkikylää – lautakunta lykännyt päätöstä neljästi

Nuottasaari sijaitsee Uutelassa.

Hallkullanniemestä johtaa silta Nuottasaareen, johon on haettu suunnitteluvarausta mökkikylälle. Kuva: Matti Koivisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn on tullut suunnitteluvaraushakemus Uutelan Nuottasaareen rakennettavasta mökkikylästä. Hallkullanniemeen sillalla yhdistettyyn Nuottasaareen on haettu suunnitteluvarausta mökkikylälle, johon tulisi noin 30 lomamökkiä ja majoitusta täydentäviä palveluita. Sellaisia palveluja ovat muun muassa sauna-, kioski-, ravintola- ja vesiliikennepalvelut. Suunnitteluvarausta on pyytänyt vuonna 2018 perustettu MajaMaja Oy.

MajaMaja Oy:n hankkeelle on jo laadittu varausehdot. Niissä todetaan muun muassa että varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueen ilman aiheetonta viivytystä ja hankeen suunnittelussa on noudatettava asemakaavaluonnoksen merkintöjä ja määräyksiä. Varausehdoissa todetaan myös, että majoitusrakennukset tulevat matkailijoiden ja kaupunkilaisten lyhytaikaiseen vuokrakäyttöön ja hankkeella on oikeus suunnitella myös asemakaavaan merkittyjä Nuottasaaren ympäröiviä vesialueita.

Kaupunki sai Hallkullanniemen ja Nuottasaaren alueen vaihtokaupassa vuonna 2013. Yleiskaavassa alue on merkitty viheralueeksi. Alueella on huonokuntoisia, purettavia rakennuksia. Hallkullanniemeen, mantereen puolelle on jätetty varaus kahdelle asuintontille. Mökkikylää kaavaillaan osaan Nuottasaaresta, joka on sillalla yhdistetty mantereeseen.

Tekeillä ollutta maavaihtokauppaa perusteltiin vuonna 2013 esimerkiksi sillä, että se edistäisi Uutelan virkistysalueen kehittämistä ja Hallkullanniemi sekä Nuottasaari muodostaisivat yhdessä maisemallisesti upean retkikohteen hiekka- ja kalliorantoineen. Samoin Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö  lausunnossaan vuonna 2017  totesivat, että aluetta pitää kehittää ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Ne myös vastustivat kahden tontin varaamista asuinrakentamiselle mantereen puolelle Hallkullanniemeen. Mökkikylän mahdollisuutta tuskin kukaan osasi tuolloin edes ajatella.

Idea mökkikylästä voi olla hyvä, mutta paikka Uutelan luonto- ja virkistysalueen yhteydessä herättää ihmetystä.

Kaupunkiympäristölautakunta jätti 5.2. kokouksessaan MajaMaja Oy:n suunnitteluvarauksen pöydälle. Asiaa käsiteltiin uudelleen lautakunnassa 26.2., ja se jäi taas pöydälle, kuten myös 5.3. ja 12.3. kokouksissa. Paljon keskustelua Vuosaaressa herättänyt hakemus on siis jätetty jo neljästi pöydälle. Seuraava käsittely asian tiimoilta pidetään 19.3. järjestettävässä kokouksessa.

Teksti: Eero Honkanen
Kuva: Matti Koivisto, 2018

(Tekstiä muutettu 26.2., 5.3. ja 12.3. järjestettyjen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan kokousten jälkeen, jolloin asia jätettiin uudelleen pöydälle.)