Vuosaari-Seuralta kannanotto Uutelaan

Vuosaari-Seura on antanut kannanottonsa Uutelaan suunnitellusta mökkikylästä. Koko kannanoton voi lukea osoitteessa vuosaari.fi. Siinä todetaan lyhennettynä esimerkiksi seuraavaa:

”Esitykseen sisältyy useita Uutelan ulkoilualueen kokonaisuuteen ja aluevarauksen menettelytapaan liittyviä ongelmakohtia, joiden vuoksi aluevaraus pitäisi jättää hyväksymättä.

Nuottasaari on luontoalueena ja saarena kovin pieni ehdotettujen 30 mökin sekä matkailupalveluja tukevien sauna-, kioski-, ravintola- ja vesiliikennepalvelujen rakennuksia varten. Vaikka esityslistalla liitteenä olevan asemakaavan luonnoksen mukaan saaren rannat jäisivät yleiseen ulkoilukäyttöön, todennäköisesti mökkeilytoimintojen vaikutus tosiasiallisesti leviäisi laajalti sille kaavassa merkityn alueen ulkopuolelle ja heikentäisi saaren luontoarvoja sekä kaikille avointa virkistyskäyttöä.

Uusien mökkien asiakkaista merkittävä osa saapuisi Uutelaan autolla. Lisääntynyt autoliikenne Uutelassa on jo nykyisellään melkoinen ongelma kaikkina vuodenaikoina ja Nuottasaaren mökkikylä kasvattaisi tarpeetonta ja haitallista moottoriliikennettä Uutelassa entisestään. Esityslistan liitteessä (Erityiset ja yleiset varausehdot) autoille ehdotetaan lähellä Hallkullanniementien varrella sijaitsevaa parkkipaikkaa: ”Lähimmät käytettävissä olevat pysäköintipaikat sijaitsevat palstaviljelyalueen yhteydessä noin 500 metrin kävelymatkan päässä.” Kun Uutelan voimassa olevan asemakaavan Skatanniementien linjaus Itäreimarintieltä joskus tulevaisuudessa toteutetaan, tie muuttuu heti Skatan tilan pohjoispuolelta alkaen vain jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi merkinnällä pp/t. Moottoriajoneuvoliikenne on jatkossa sallittua ainoastaan tonteille sekä palstaviljelyalueelle. Sama asemakaavan tiemerkintä koskee myös Hallkullanniementietä kokonaisuudessaan. Autojen pysäköinti ohjataan koirapuiston viereiselle pysäköintipaikalle. Uutelan asemakaava: https://kartta.hel.fi/kaavapdf/11510.pdf

Etäisyyttä tältä parkkipaikalta Nuottasaareen on kuitenkin noin 1 400 metriä. Kehotetaanko tässä tosiaan ajatellun mökkikylän asiakkaita autoilemaan tulevaisuudessa lähes kilometrin jalankulkuun ja pyöräilyyn osoitetulla tiellä? On myös helposti ennakoitavissa, että monet Nuottasaaren yöpyjät hyödyntäisivät mahdollisuutta autoilla lähemmäs majapaikkaansa kieltävistä liikennemerkeistä huolimatta.

Kolmas merkittävä – ja sinällään jo yksin riittävä syy – jättää aluevaraus nyt hyväksymättä, on Nuottasaaren ja Hallkullanniemen asemakaavan tilanne. Asemakaavan valmistelu ja käsittely on edelleen kesken ja nyt esitetään varausta matkailuhankkeelle, jonka tarkempi hankemateriaali on ei-julkista ja siten avoimen julkisen arvioinnin ja keskustelun ulottumattomissa. Asiakirjojen salaaminen liiketaloudellisista syistä voi joskus olla ymmärrettävää, mutta kaavahankkeita epäsuorasti ohjaavien aluevarausten suhteen näin ei pitäisi koskaan olla. Varsinkaan jos hankkeen kohdealue sijoittuu – kuten tässä nyt – yhdelle Helsingin hienoimmista ja suosituimmista ulkoilualueista”.

Helsingissä 24.2.2019

Nina Ruuttu
puheenjohtaja
Vuosaari-Seura

Sari Kumin
sihteeri
Vuosaari-Seura