Heteniityntien koulun tilanpuute uhkaa ekaluokkalaisten lisäksi musiikkiluokkia

Vuosaari-lehdessä 3.4. Vuoniityn koulun johtokunnan jäsenet kirjoittivat tulevan syksyn ekaluokkalaisilta puuttuvan kolme luokkatilaa. Johtokunta kysyykin, miksei kaupunki tee päätöstä lisätilan järjestämiseksi Heteniityntielle, vaikka tilanne tiedetään? 

Heteniityntien koulun tilanahtauteen vaikuttaa kouluikäisten lasten määrän kasvu, mutta taustalla on myös ikävämpi tekijä. Helsingin kaupunki on viime vuosina heikentänyt lisätyn musiikinopetuksen edellytyksiä ympäri kaupunkia ja jopa lakkauttanut musiikkiluokkia. Kun opetustoimi vuonna 2017 lakkautti musiikkiluokat Vuosaaren Puistopolun peruskoulusta, oli jo tiedossa ettei Heteniityntien vanhassa koulurakennuksessa ole vastaavia tiloja tarjolla. Yli 40 vuotta yhtäjaksoisesti Punakiventiellä toimineiden musiikkiluokkien siirtoon liittyy jo itsessään haasteita, mutta kun yhtälöön lisätään Heteniityntien oppilaaksiottoalueen laajennuksesta johtuva tilanahtaus, voidaan hyvin todeta, ettei kaupunki ole riittävässä määrin huolehtinut musiikkiluokkatoiminnan edellytyksistä Vuosaaressa. 

Lisätyn musiikinopetuksen on lukemattomissa tutkimuksissa havaittu kehittävän lasten sosiaalisia taitoja, älykkyyttä ja keskittymiskykyä. Soitto ja laulu luovat myös hyvää yhteishenkeä, josta saa osansa koko kouluyhteisö ja moni ulkopuolinenkin. Monelle perheelle musiikkiluokat ovat painaneet vaakakupissa, kun Vuosaari on valittu asuinpaikaksi, ja luokille tullaan muualtakin Itä-Helsingistä Jokeri-linjan kuljettamana.

Heteniityntien ekaluokkalaiset ja musiikkiluokat ansaitsevat parempaa kuin joutua kilpailemaan keskenään niukaksi käyvistä opetustiloista. Kaupungin ratkaisuksi tarjoamat peruskorjaus ja laajennusosa eivät tässä auta, sillä niiden valmistuessa arviolta vuosina 2024-2025 nyt aloittavat suuret ykkösluokat ovat jo siirtyneet toiseen opetuspisteeseen. Vuosaarelaisina ja musiikkiluokkalaisten vanhempina yhdymme Vuoniityn peruskoulun johtokunnan vetoomukseen peruskorjauksen väistötiloiksi tarvittavien parakkien toimituksen kiirehtimisestä tulevaa kouluvuotta varten.

Einari Peura, Sara Hódi, Béla Hódi, Sarolta Peura
musiikkiluokkalaisten vanhempia