Merikorttikuja 6:n kaava hyväksyttiin

Merikorttikuja 6:n uudet talot.

Havainnekuva Kallvikintien varteen tulevista taloista Merikorttikuja 6:n tontilla. Havainnekuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 16.4. kokouksessaan Merikorttikuja 6:n tontin täydennysrakentamista. Se puolsi asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä, joka mahdollistaa kolmen 8-kerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen Merikorttikuja 6:n tontille Kallvikintien varteen.

Kaavaratkaisun keskimääräinen tonttitehokkuusluku on e=1,0. Uutta asuntokerrosalaa on 9 900 k-m² ja liiketilakerrosalaa vähintään 200 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 200–250.