Kallvikintien varteen suunnitellaan uutta rakentamista

Airoparintie 1–3.

Kallvikintien alueelle on suunnitteilla uutta täydennysrakentamista. Rastilantie 2:n (talot kuvassa takana) tontin kolmelle sivulle kaavaillaan uusia kerrostaloja. Airoparintie 1–3:n rivitalojen (kuvassa etualalla) korvaamista kerrostaloilla pohditaan.

Tontille 54012/1 osoitteeseen Rastilantie 2 suunnitellaan täydennysrakentamista nykyisten pysäköinti- ja piha-alueiden tilalle. Korttelin 54013 tonteille 2, 3 ja 4 sekä niiden itäpuoleiselle suojaviheralueelle suunnitellaan täydennysrakentamista. Tonttien nykyisten rivitalojen purkamista tutkitaan. Puistoalue nimetään Villenkallioksi. Puistoalueen reittejä ja toimintoja kehitetään.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Vuosaaren lukiossa (Vuosaarentie 7) tiistaina 4. kesäkuuta kello 17–19. Valmisteluaineisto on nähtävillä Vuosaaren kirjastossa ja netissä osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat

Rastilantie 2.

Rastilantie 2:n kolmelle sivulle on tulossa täydennysrakentamista. Yläkuva Kallvikintieltä Lidlin kohdilta Rastilantielle.

Myös Kurkimoisioon ja Rantakiventielle suunnitellaan uutta rakentamista

Kurkimoisio.

Kallvikintien rinteisiin Kurkimoisossa suunnitellaan asuinkerrostaloja. Alakuvassa näkyy taustalla Kallvikintien ja Mustalahdentien kohdille nousevia uusia taloja.

Kurkimoisioon kortteleiden 54144 ja 54037 rakentumattomille tonteille suunnitellaan asuinkerrostaloja. Rantakiventiellä olevan entisen ruotsinkielisen koulun koulurakennuksen yhteyteen suunnitellaan asuinrakennuksia. Alueella olevien pientalotonttien tonttitehokkuuden nostamista tutkitaan yleiskaava 2016 määrittelemissä rajoissa.

Kaavakuva.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Vuosaaren lukiossa keskiviikkona 5. kesäkuuta klo 17-19. Valmisteluaineisto on nähtävillä Vuosaaren kirjastossa ja osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.