Robottibussi kulkee Vuosaaressa täyttä häkää

Robottibussi 90R

Robottibussi 90R kulkee Vuosaaressa peräti 2,5 kilometrin pituisella reitillä. Kuva: Milla Åman

Helsinki on testannut robottibusseja määrätietoisesti jo vuodesta 2016. Kokeilut ovat kehittyneet ja laajentuneet vuosi vuodelta. Tänä vuonna itseajavan bussin kyytiin pääsee Kalasatamassa sekä ennätyspitkällä 2,5 kilometrin reitillä Vuosaaressa. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 mennessä, ja liikkumisella sekä liikenteellä on tärkeä rooli tavoitteen toteutumisessa.

Ruuhkaiset kadut täynnä henkilöautoja ovat haaste, jonka kanssa kasvavat kaupungit maailmalla kamppailevat. Myös Helsinki etsii keinoja vähentää liikenneruuhkia sekä autojen aiheuttamia päästöjä ja ilmastovaikutuksia. Keskeinen keino vaikuttaa tähän on joukkoliikenteeseen panostaminen, mutta sen osuus liikenteestä on viime vuosina pysynyt samana. Itseajavat robottibussit voivat kuitenkin tulevaisuudessa kasvattaa joukkoliikenteen suosiota. Siksi Helsinki onkin testannut niitä jo usean vuoden ajan.

– Tavoitteena on kokeilujen avulla oppia teknologisen kehityksen varhaisessakin vaiheessa robottibusseista mahdollisimman paljon, esimerkiksi miten kaupunkilaiset ottavat ne vastaan, miten ne toimivat osana joukkoliikennettä sekä mitä uutta ne voivat tarjota kaupunkilaisten liikkumiseen, sanoo projektipäällikkö Jari Honkonen Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä.

Robottibussit voivat mullistaa joukkoliikenteen

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 mennessä ja liikkumisella sekä liikenteellä on tärkeä rooli tavoitteen toteutumisessa. Siksi Helsinki kokeilee aktiivisesti uusia liikkumisen muotoja, joista robottibussit ovat keskeisiä. Tarjoamalla kaupunkilaisille päästöttömän liikkumisvaihtoehdon, robottibussit tukevat Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Robottibussilla ei ole kuskia.

Robottibussilla ei ole kuskia. Kuva: Milla Åman

– Jos robottibussien teknologia kehittyy odotusten mukaisesti, ne voivat kehittää joukkoliikennettä entistä kustannustehokkaammaksi ja parantaa sen palvelutasoa: laajentaa sen ulottumista alueille, joihin linjat eivät nykyisin yllä sekä tihentää joukkoliikenteen vuorovälejä ja tuoda liikennevälineet helpommin saavutettaviksi, Jari Honkonen kertoo.

Helsinki robottibussien edelläkävijä

Helsinki toimii aktiivisena testialustana älykkäiden liikenneratkaisujen kokeiluille ja kaupunki pyrkii myös strategiassaan edistämään älykkäitä liikkumismuotoja. Aktiivisuutensa tuloksena Helsinki on noussut robottibusseille maailmanluokan testikaupungiksi, jossa kokeiluja tehdään usean hankkeen voimin. Hanke hankkeelta myös Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin ja keskeisten sidosryhmien tietomäärä ja osaaminen on kasvanut runsaasti. Suomen edelläkävijäaseman mahdollistaa joustava lainsäädäntö sekä vuorovaikutteinen viranomaistoiminta. Itseohjautuvien ajoneuvojen edistämis- ja tutkimustyössä yhteistyötä tekevät Suomessa merkittävät tahot, kuten VTT, HSL, HKL, Traficom, Helsingin kaupunki sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Tärkeä mahdollistaja älykkään liikkumisen kehittämiselle on ollut myös hankkeiden saama EU-rahoitus.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Robottibussi 90R

Robottibussi 90R. Kuva: Milla Åman

Tänä vuonna kaupungin kaduilla liikennöi kaksi robottibussilinjaa. Kalasatamassa kulkeva 26R aloitti toukokuussa ja ajaa marraskuuhun asti. Kyseessä on mySMARTLife-hankkeen kokeilu. Kesäkuussa aloittanut 90R vie matkustajat Vuosaaren metroaseman lähettyviltä Aurinkolahden rannalle syyskuuhun asti. Kokeilusta vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulu ja Forum Virium Helsingin yhteistyökumppaneineen Sohjoa Baltic -hankkeessa. Molemmilla reiteillä robottibussi ajaa normaalin liikenteen joukossa, ja kyyti on matkustajille ilmaista. Robottibussit ottavat harppauksen eteenpäin Helsingissä ensi vuonna, kun Euroopankin mittakaavassa merkittävä robottibussihanke FABULOS tuo itseajavat bussit kokeilussaan osaksi liikennettä ilman kyydissä olevaa operaattoria, jolloin ajoneuvoja seurataan etänä valvontakeskuksesta. FABULOS-projektiin osallistuvat yritykset ovat markkinoillaan uusia toimijoita, mikä avaa uusia vaihtoehtoja sekä laajentaa kaupungeille tarjolla olevia vaihtoehtoja.

– Kokeilut ovat osa jatkumoa, missä teknologiaa testataan asteittain haastavimmissa ympäristöissä ja opit siirtyvät projektista toiseen, projektipäällikkö Ulla Tikkanen Forum Viriumista sanoo.

Testattavaa robottibusseissa vielä riittää, joten myös kokeilut niiden parissa jatkuvat vielä pitkään. Älykkäitä ja ilmastoystävällisiä liikkumismuotoja edistämällä Helsinki edistää tavoitettaan tulla maailman toimivimmaksi älykaupungiksi.