Pakkasyön jälkeistä henkäilyä

Sumua.

Kuva: Ensio Häkkinen