Vartiokylänlahden karttakyselyn tulokset valmistuneet

Vartiokylänlahti.

Kaupunki kyseli keväällä 2019 (15.3.–26.4.2019) netissä karttakyselynä asukkaiden mielipiteitä Vartiokylänlahden alueen kehittämisestä ja suunnitelmista. Kyselyn tavoitteena oli saada paikallistietoa alueesta sekä kerätä asukkaiden mielipiteitä alueen tulevaisuudesta Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita varten. Vastauksia tullaan käyttämään myös laadittaessa alueelle ympäristön kehittämissuunnitelmaa, joka ohjaa viheralueiden ja katujen kehittämistä ja hoitoa.

Vastauksia saatiin runsaasti; vastaajien lukumäärä oli 650 kpl. Eniten vastuksia tuli Vuosaaresta, yli 150. Yksittäisiä karttavastauksia saatiin 7 564 kpl. Kyselyn tuloksia oli tarkoitus esitellä muun muassa Stoassa Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumassa sekä huhtikuuksi kaavailluissa asukastapahtumissa, jotka on nyt koronaviruksen takia peruttu.

Suosikkipaikkoja

Suosikkipaikkoja on tiheästi koko lahden alueella. Erityisesti korostuvat harrastuspaikat, muun muassa venesatamat, viljelypalstat, uimarannat ja kuntoilupaikat. Toisaalta tihentyminä erottuvat luontokohteet ja luontoretkeilyn taukopaikat: Linnavuori, ”pirunpelto” eli muinaisranta, rantakalliot ja näköalapaikat, mutta myös rantakahvila Leppäniemessä sekä kartanoiden kahvilat. Nimettyjä suosikkipaikkoja olivat esimerkiksi Linnavuori, lahden perukan liikuntapaikka, Leppäniemen venesatama ja kahvila, Rastilan ja Puotilan kartanot ja uimarannat, Koivuniemi, Meri-Rastilan metsä ja rantakalliot, metsän pohjoisosa ja muinaisrannat. Monet vastaajista haluaisivat säilyttää Rastilan leirintäalueen nykyisessä käytössä. Sen rakentaminen ei saanut  juurikaan kannatusta.

Suosikkireittejä

Karttaan on sinisellä merkitty kyselyyn vastanneiden suosikkipaikkoja, punaisella epämiellyttäviä tai hankalia paikkoja ja oranssilla kunnostusta kaipaavia paikkoja. Kuva: Helsingin kaupunki

Karttaan on sinisellä merkitty kyselyyn vastanneiden suosikkipaikkoja, punaisella epämiellyttäviä tai hankalia paikkoja ja oranssilla kunnostusta kaipaavia paikkoja. Kuva: Helsingin kaupunki

Reittien suuri määrä kertoo alueen runsaasta käytöstä. Lahti tarjoaa mahdollisuuden kiertää pitkä lenkki merenrantaa pitkin palaamatta samaa reittiä takaisin ja nähdä vaihteleva lahtimaisema eri puolilta. Toinen lenkki muodostuu Meri-Rastilaan. Reitit jatkuvat lahdelta Broändaan ja Mustavuoreen ja toisaalta Meri-Rastilan metsään.

Vartiokylänlahdella on monia venesatamia. Veneilyn ohella alueella suppaillaan ja melotaan. Vesibusseja kaivataan, samoin soutuveneitä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus päästä vesille. Kyselyssä karttoihin piirretyt reitit kiertävät lähisaaria ja lahtia tiiviinä verkostona ja jatkuvat pääväylille keskustaan ja Kaunissaareen asti.

Alue on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden. Jäällä kuljetaan talvisin lahden poikki mutta myös kauemmas Vartiosaareen asti. Retkiluistelurata mainitaan useasti, se on toteutettu aikaisempina vuosina, jos jäätilanne sallii. Hiihtolatuverkosto jatkuu merelle ja Mustavuorelle sekä Talosaareen asti.

Epämiellyttäviä paikkoja

Siltojen alittaminen ja ylittäminen sekä siirtyminen silloilta rantareiteille koetaan hankalaksi. Tähän on vaikuttanut myös siltatyömaa. Venesataman reittejä ei pidetä houkuttelevina eikä turvallisina, alueelle kaivataan selkeämpää kävely- ja pyöräilyreittiä. Ylläpidon puute, tulviminen ja jäätyminen puhuttavat erityisesti Puotilan ja Vartioharjun puoleisella matalalla rannalla. Epämiellyttäviksi tai hankaliksi paikoiksi koettiin esimerkiksi Vuosaaren sillan alitus Puotilan puolella, Puotilan venesatama, Vuosaaren sillan alitus ja kulkuyhteydet Rastilan puolella.

Näitä haluttiin

Vartiokylänlahdella voi hyvinä talvina pelata, luistella ja hiihtää.

Vartiokylänlahdella voi hyvinä talvina pelata, luistella ja hiihtää.

• Penkkejä rantareitin varrelle.
• Roskiksia kävelyreittien varrelle.
• Valaistusta metsäisiin paikkoihin.
• Leikki- ja liikuntavälineitä uimarantojen tuntumaan.
• Muuta: laitureille kameravalvontaa, jyrkkien reittien varrelle kaiteita, vanhuksille suunniteltuja liikuntavälineitä.