Meri-Rastila-verkoston kuulumisia

Verkoston istuttamat narsissit kukkivat Meri-Rastilan tien alussa.

Verkoston istuttamat narsissit kukkivat Meri-Rastilan tien alussa.

Kevät on jo pitkällä ja normaalisti näihin aikoihin järjestettäisiin perinteinen Meri-Rastilan Kyläjuhla. Yhteiskunnan poikkeustilanteesta johtuen tänä vuonna juhlaa ei järjestetä.

Sen sijaan Meri-Rastila-verkosto järjestää syksyllä pienemmän pop up -tapahtuman, mikäli se on tuolloin mahdollista. Verkosto kokoontuu poikkeustilan aikaan virtuaalisesti ja viestii sähköpostilla. Verkostoon kuuluvien tahojen toiminnan muutoksista ja suluista sekä niiden purusta löytyy tietoa kunkin nettisivuilta.

Verkosto keskittyy alueen yhteistyöhön

Mutta mikä on Meri-Rastila-verkosto? Nimensä mukaisesti se on paikallinen verkosto keskittyen Meri-Rastilan alueelliseen yhteistyöhön. Se on lähtenyt käyntiin Meri-Rastilan korttelitalossa toimivien ja leikkipuisto Haruspuiston yhteisverkostosta 1990-luvulla. Se on vuosikymmenten aikana toiminut erilaisissa kokoonpanoissa ja painotuksilla. Nykyisin se on noin neljänkymmenen eri tahon ja noin seitsemänkymmenen henkilön verkosto.

Verkostoon kuuluu alueella toimivia kaupungin eri toimialojen, seurakuntien, järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja hankkeiden edustajia. Läheskään kaikki eivät osallistu säännöllisesti kokouksiin, mutta kaikki saavat muistion, josta voivat lukea ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja keskustelua herättäneet teemat sekä sovitut toimet.

Yhteinen toiminta vaihtelee tapahtumista (kuten keväisin Meri-Rastilan Kyläjuhlan järjestämisestä) jonkin alueella nousseen ilmiön selvittämiseen ja ratkaisemiseen yhteisvoimin ja asiaan liittyviä tahoja mukaan kutsuen. Verkostossa uudet toimijat tutustuvat pidempään alueella toimineisiin. Tämä tukee yhteistoimintaa muissakin asioissa. Meri-Rastila-verkosto kokoontuu puheenjohtajan johdolla syys- ja kevätkaudella 3–4 kertaa. Puheenjohtajuus on kiertävä. Tällä erää verkoston puheenjohtajana toimii leikkipuisto Haruspuiston sosiaaliohjaaja Päivi Hellemaa.

Jäseninä alueen toimijat

Verkostoon kuuluu jäseniä varhaiskasvatuksen puolelta päiväkoti Merirastista, Siimasta, Katiskasta ja Rastilasta, lasten ja nuorten parissa työskenteleviä Merilahden peruskoulusta, nuorisotalo Merirastista, nuorten ennalta ehkäisevä päihdetyö Klaari Helsingistä, HNNKY:n Tyttöjen Olohuoneelta, Iceheartsilta, Mukana-hankkeesta, Meri-Rastilan somalivanhemmat ry:stä ja Merilahden peruskoulun vanhempainyhdistyksestä.

Lisäksi verkostossa on aikuisväestölle ja perheille toimintaa ja palveluita tarjoavia tahoja, kuten leikkipuisto Haruspuisto, Vuosaaren alueliikunta, African Care ry, Mope ry, Klubok ry, Luetaan yhdessä -toiminta, Vuosaaren seurakunta, Ankkuri-seurakunta, Pelastusarmeijan Helsinki-osasto, Maahanmuuttoyksikön idän tiimi, asumisneuvonta, lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja kotipalvelu sekä kotihoito.

Verkostoon kuuluu myös yhteisön ja alueellisen kehittämisen ja turvallisuuden näkökulmasta Meri-Rastilaa tarkastelevia tahoja kuten Pro Meri-Rastila, Vuosaari-Seura ry, Kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoitus, Soten yhdyskuntatyö, Kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö ja stadiluotsi-toiminta sekä alueellisia muita toimijoita, kuten S-market Meri-Rastila, K-Market Rastila ja taidehankkeiden toimijoita.

Meri-Rastila-verkostossa käydään laajaa keskustelua ja tiedon vaihtoa tavoitteena vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Verkoston istuttamat narsissit kukkivat parhaillaan Meri-Rastilan tien alussa. We love Meri-Rastila oli sovittuna nyt järjestämättä jääneen Meri-Rastilan Kyläjuhlan teemaksi, mutta lause kuvaa myös verkoston tapaa toimia positiivisesti alueen hyväksi. We love Meri-Rastila!

Lisätietoja paivi.hellemaa@hel.fi tai minna.suoknuuti@hel.fi

Teksti: Minna Suoknuuti, yhdyskuntatyöntekijä
Kuva: Siru Lehtinen, Pro Meri-Rastila