Vielä asukastaloista

Minna Suoknuuti kirjoitti asukastalojen toimintamallista viime Vuosaari-lehdessä (n:o 24/2020). Kirjoitus vaatii täsmennystä vuokratulojen osalta. Pysäköintiyhtiöiden saamat pysäköintipaikkavuokrat kattavat vain osan pysäköintiyhtiöiden kuluista. Kuluista suurin yksittäinen  menoerä on kaupungin perimät maanvuokrat.

Koska pysäköintiyhtiön menot ovat selkeästi suuremmat kuin saadut tulot, omistajataloyhtiöt maksavat ns. jäämävastiketta kattamaan kuluja. Nämä vastikkeet heijastuvat suoraan asukkaiden asumismenoihin.

Mikäli kaupungin perimät maanvuokrat saataisiin kohtuulliselle tasolle, myös jäämävastikkeet pienenisivät, ja tämä puolestaan heijastuisi suoraan asukkaiden asumiskustannuksiin.

Kallahden Pysäköinti II:lla on viisi erillistä pysäköintialuetta Leikosaarentiellä, Leikosaarenkujalla ja Havukujalla. Kullakin alueella on oma vuokrasopimuksensa ja neliövuokra on keskimäärin 5,7 euroa. Uudemmissa sopimuksissa muun muassa Kalasatamassa maan neliövuokra on 1 euro. Näitä euron sopimuksia on myös Vuosaaren uudemmissa kohteissa.

Kallahden Pysäköinti II:n pysäköintialueiden pinta-ala on yhteensä 7 491 neliötä. Jokainen voi laskea, mitä merkitsisi euron neliövuokra verrattuna nykyiseen vuokraan.

Edellisessä kirjoituksessani halusin kiinnittää huomiota nimenomaan tähän asukkaiden eriarvoiseen kohteluun. Vaikka asukastalojen toimintaa saataisiin tehostetuksi, niiden vuokratuloilla ei pysäköintiyhtiöiden taloutta juurikaan kohenneta. Kasvavat tulot voisivat vaikuttaa jonkin verran jäämävastikkeisiin, mutta selkein vaikutus olisi kaupungin perimien vuokrien kohtuullistamisella.

Eija Loukoila