Vuosaaren keskustan julkiset tilat pohdinnassa

Tämä pienoismalli oli esillä Vuotalon aulassa. Vuosaaren tuleva keskusta saattaa näyttää tältä. Lähimpänä kameraa on poikittain Vuosaarentie.

Tämä pienoismalli oli esillä Vuotalon aulassa. Vuosaaren tuleva keskusta saattaa näyttää tältä. Lähimpänä kameraa on poikittain Vuosaarentie.

Vuotien pohjoispuolen keskusta-alueen julkisista tiloista, sen kaduista, kävelyreiteistä, aukioista ja viheralueista ja niiden maisemallisesta ilmeestä on tehty kaupungin toimeksiannosta konsulttityönä yleisselvitys. Sen on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto MASU-Palanning Oy ja liikennesuunnitelmasta on vastannut Sitowise Oy. Näitä suunnitelmia esiteltiin ja niistä keskusteltiin asukasillassa torstaina 17.9. Vuotalossa järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimiala ja Vuotalo.

Arkkitehti Petri Leppälä selosti tehtyä yleissuunnitelmaa. Hän kertoi Vuosaaren keskusta-alueen suunnittelun alkaneen jo vuonna 2015. Siitä lähtien aluetta on suunniteltu esimerkiksi erilaisissa työpajoissa ja alueesta järjestettiin suuri arkkitehtuurikilpailu, jonka parhaat ehdotukset kaupunki lunasti ja joita koostetaan myös jatkosuunnittelussa.

– Vuosaaren keskustaa yhdistää eri aikakausina valmistuneet alueet. Lähtökohtana ovat sekoittuneet toiminnot; asunnot, liiketilat ja elävä katutaso, jalankulkuyhteydet sekä vaihtelevat reitit, Leppälä kertoi.

Lähtökohtia alueen suunnittelussa ovat myös eri alueiden saavutettavuus, ekologiset lähtökohdat rakentamisessa ja yhteisten kaupunkitilojen, kuten torien ja aukioiden sekä viheralueiden kasvattaminen.

Keskusta on toimintojen ja liikenteen solmukohta

Vuosaaren keskustan suunnitelmia.

Vuosaaren keskustan suunnitelmia.

Vuosaaren keskusta-alue on liikenteen ja eri toimintojen solmukohta, joiden yhteen nivominen tarjoaa suunnittelijoille eittämättä suuria haasteita. Haasteista vaativimpia on liikenne. Miten metroasema, bussiterminaali ja jalankulku saadaan toimiviksi? Mukaan on mahdutettava myös tulevaisuuden pikaraitiotieyhteydet. Ja vaikka ihmisen mittakaavasta, jalankulusta ja pyöräilystä kovasti puhutaankin, niin autoja ei voi unohtaa. Päinvastoin, Vuosaaren keskustan Aurinkolahden puoli eli ns. Aromikujan tuleva pilvenpiirtäjäkortteli tuhansine uusine asukkaineen tuo lisää haasteita liikkumisen sujuvuuteen ja katujen vetokykyyn Vuotien molemmin puolin.

Karttoja tutkimalla viher- ja istutusalueet keskustassa näyttävät melko pieniltä tulevan rakentamisen suureen määrään nähden.

Panelisti pohtivat etuja ja haittoja

Tilaisuuteen oli kutsuttu paneelikeskustelijoiksi vuosaarelaisia toimijoita. Keskustelijoina olivat Matti Lipponen Vuosaari-Seurasta, Tuuli Tokkola Vuotalosta, Karoliina Hurmerinta kauppakeskus Columbuksesta, Pekka Pirkkala Visit Vuosaaresta, Tommi Salo Vuosaaren lukiosta, Nimco Noor Vuosaaren nuorisopuolelta sekä Helena Korpela taiteen edustajana.

Panelistien ja yleisön huolenaiheita olivat muun muassa Vuosaaren työpaikkaomavaraisuus, nuorten huomioiminen julkisten tilojen suunnittelussa, Vuosaaren vetovoiman lisääminen laadukkaalla ja omaleimaisella rakentamisella, eri hallintokuntien ja toimijoiden yhteistyö, liikenteen sujuvuus ja parkkipaikkojen riittävyys, torien toimivuus, tuulisuus ja viheralueet sekä niihin vaikuttava rakentamisen laajuus ja tehokkuus. Kaiken kaikkiaan suunnitelma Vuosaaren keskusta-alueen julkisten tilojen kehittämisestä sai positiivisen vastaanoton.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Pienoismalli Vuosaaren keskustan suunnitelmista etelästä katsottuna.

Illan aihetta sivuten kuultiin myös, että palvelukeskus Albatrossin lisäosasta julkaistaan pian suunnittelukilpailu. Talon laajennukseen päästänee 1–3 vuoden kuluessa. Myös Vuotalon laajennukselle on mahdollisuus joko yläsuuntaan tai alakautta nykyisen, purettavan lukion suuntaan. Alueelle suunnitellaan myös nk. Sukupolvitaloa, jonka suojissa toimisivat lapset ja seniorit.

Asukasilta on myös nähtävissä tallenteena 5.10.2020 saakka Helsinki-kanavalla osoitteessa bit.ly/2FDfE3n

Teksti: Eero Honkanen