Aloite luontopolusta Meri-Rastilan metsään

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta teki 20.10.2020 Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden yhteydessä päätöksen Vuosaaren Meri-Rastilan metsän säilyttämisestä luontoalueena virkistyskäytössä. Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara (sd.) ehdotti kaupunginvaltuustolle 25.11. jättämässään aloitteessa rantametsään luontopolkua. Aloitteen on allekirjoittanut 11 muuta valtuutettua eri ryhmistä.

Aloitteessa ehdotetaan esimerkiksi seuraavaa: ”Ehdotan valtuustoaloitteella, että alueelle rakennetaan olemassa olevaan ulkoilutieverkoston varrelle yhdessä luontoasiantuntijoiden kanssa opastettu luontopolku. Luontopolun suunnittuvaiheessa voidaan järjestää Vuosaaren asukkaille ja asiasta kiinnostuneille luontoharrastajille työpaja.

Opastetauluissa voidaan esitellä esimerkiksi metsän monipuolista linnustoa, monipuolista puustoa ja kasvillisuutta. Meri-Rastilan metsässä polun varressa sijaitsee muun muassa suuri muinaisranta. Tauluissa voidaan antaa myös ohjeita metsässä kulkemiseen, kuten esimerkiksi kehotus roskaamiseen välttämiseen.

Opastetaulut voidaan laatia matkailun tukemiseksi suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Luontopolulle voidaan järjestää opastus läheiseltä leirintäalueelta.”