…ja tarina jatkuu

Ville Jalovaaran aloite luontopolusta Meri-Rastilan metsään on mitä kannatettavin (Vuosaari-lehti numero 42). Kun ottaa huomioon naapuruston monikulttuurisuuden, opastetaulut voisivat olla myös ainakin arabiaksi ja venäjäksi, vot.

Metsää tulisi tarkastella myös pidemmässä perspektiivissä. Lautakunta päätti pysäyttää asemakaavoituksen, mutta vuonna 2013 hyväksytty osayleiskaava lepää edelleen raskaana metsän yllä.

Asemakaavaosasto tuskin alkaa oma-aloitteisesti muuttaa metsää virkistysalueeksi, kaavoittajat kun tahtovat vain rakentaa enemmän. Alueen muuttaminen juridisesti virkistys-, osittain ehkä suojelualueeksi kaipaa erillistä aloitetta. Yksityishenkilö tai rekisteröity yhdistyskin voi sellaisen tehdä, mutta läpimeno on kokemusten valossa epävarmaa.

Jos metsä todella halutaan säilyttää – lapsillemmekin – tulisi jonkun valtuutetun tai varavaltuutetun tehdä valtuustoaloite. Siihen voi varmaan nykyisten voimasuhteiden vallitessa saada allekirjoituksia eri ryhmistä, olihan lautakuntakin päätöksessään yksimielinen.

Kyynikko vai ajatella, että voidaanhan virkistysaluekin lopulta muuttaa rakennusmaaksi, kuten Helsingissä tapana on. Kynnys olisi kuitenkin yhtä pykälää korkeammalla, jos kartalla on V- tai S-merkintä. Metsätaisto taukoaisi ainakin meidän ajaksemme.

Pelastetaan Vuosaari! -ryhmä
Seppo Honkanen,
Päivi Istala,
Helena Saarikoski