Kaupunkipyöräasemat kesällä Vuosaareen

Kaupunkipyöriä on kaivattu myös Vuosaareen. Kuva: HKL

Kaupunkipyöriä tulee myös Vuosaareen. Kuva: HKL

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään kaupunkipyöräpalvelun laajennusta koskevan lisäsopimuksen KaupunkiPyörä Suomi Oy:n kanssa ja tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun asti.

Laajennus kattaa Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita lukuun ottamatta koko Helsingin, ja se käsittää 105 uutta pyöräasemaa sekä 1 050 uutta pyörää. Laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2021 alusta lukien.

Kaupunkipyöräpalvelun hankinta perustuu HKL:n tarjouskilpailuun, jossa konsortion Moventia & Smoove SAS (Clear Channel Suomi Oy sekä Helkama Velox Oy) tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Asemien tarkkoja sijainteja suunnitellaan parhaillaan.

– Laajennusalueen pyöräasemia asennetaan tulevan kaupunkipyöräkauden alkupuolella vaiheittain ja uusia asemia otetaan käyttöön sitä mukaa, kun niitä saadaan paikalleen, kertoo HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen.

Palvelualueen laajentamisen vuoksi koko kauden käyttömaksu nousee viidellä eurolla, jolloin uusi kausimaksu on 35 euroa. Muut hinnat pysyvät ennallaan. Korotuksella katetaan palvelun kustannuksia, jotka ovat tämän ja edellisen laajennuksen myötä nousseet merkittävästi. Tällä mallilla käyttömaksuilla ja kaupungin tuella katettu osuus on muiden joukkoliikennepalveluiden tapaan tasapainossa.

Vuosaareen on suunniteltu tulevan 19–20 pyöräasemaa. Suunnitelmien mukaan kaupunkipyöräpalveluasemat tulevat Vuosaaressa käyttöön kesäkuussa 2021.