Valtuusto hyväksyi Meri-Rastilan länsiosan uuden asemakaavan – asukkaita tulossa lisää 2 400

Kuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 3.2. Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista puistoalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Uutta asuntorakentamista tulee olemassa olevan rakennuskannan purkaminen huomioiden 102 500 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400. Kaavaratkaisuun voi tutustua muun muassa asemakaavan muutoksen selostuksessa.

Kaava-alueen kokonaiskerrosala 230 350 k-m2, josta olemassa olevaa asuntorakentamista 76 800 k-m2, uutta asuntorakentamista 128 100 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita 1 650 k-m2, uusia julkisia palveluita 13 500 k-m2, olemassa olevaa liiketilaa 2 900 k-m2, uutta liiketilaa 7 400 k-m2.

Koska kaavaratkaisu perustuu osittain olemassa olevan rakennuskannan purkamiseen, on asuntorakentamisen lisäys 102 500 k-m2, julkisten palveluiden lisäys 7 000 k-m2, liiketilojen lisäys 3 700 k-m2.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoitus

Havainnekuvassa näkyy uusien talojen sijainnit. Havainnekuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoitus

Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan merkittävästi. Uuden rakentamisen tehokkuus ja kerrosluvut ovat nykyistä korkeampia. Meri-Rastilan liikekeskuksen uudistus ja siihen liittyvä Meri-Rastilan tien siirto muuttaa metroaseman ympäristöä.

Valtuusto hyväksyi kaavapäätöksestä päättäessään myös valtuutettu Ville Jalovaaran (sd.) esittämän toivomusponnen, jossa sanotaan: ”Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaupungin terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-Rastilassa ja pohditaan toimia, miten niiden tarjontaa voidaan kohentaa.”

Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotus ollaan viemässä alkuvuodesta 2021 tarkistettuna ehdotuksena kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Asukasmäärän lisäys itäosan kaava-alueella on noin 2 000 asukasta.