Matkailu loisi työtä Vuosaareen

Itä-Helsingin kehitys tarvitsee tuekseen lisää työpaikkoja ja yksityisiä palveluita. Vuosaaren sataman alueen kehittäminen logistiikkakeskuksena on mahdollisuus, joka tulisi hyödyntää. Tämä loisi mahdollisuudet kotimaisen ja ulkomaisen matkailun kautta tapahtuvaan työpaikkojen luomiseen Itä-Helsingissä, kun merellisen alueen mahdollisuuksia virkistysmatkailuun hyödynnetään.

Valitettavasti Itä-Helsingin työpaikat ja elinvoiman kehittäminen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kautta eivät ole aina riittävästi näkökulmana esillä päätöksenteossa. Tämä näkyy esimerkiksi tuoreessa Helsingin valtuuston periaatepäätöksessä satamatoimintojen kehittämisessä. Vuosaaren metron jatkaminen satamaan ja uuden matkustajaterminaalin rakentaminen eivät saaneet tukea. Kaavoituksella ja liikenneratkaisuilla luodaan edellytykset sille, kuinka kaupungin eri alueet kehittyvät.

On tulevaisuuden kannalta myös kestävää, että työpaikat ja ihmiset sijaitsevat lähellä toisiaan. Kaupungin asukasmäärän kasvun arvioidaan olevaan suurta Itä-Helsingissä erityisesti Vuosaaressa. Korkean työttömyyden alueet kehittyvät yritysten, yrittäjyyden ja uusien työpaikkojen kautta. Matkailu on myös monelle nuorelle tärkeä työllistäjä.

Jukka Ihanus, Vuosaari