Kerrostaloja pientalojen joukkoon

Pientaloalueelle Airoparintien ja Rastilantien väliin on suunniteltu kerrostaloja jo vuonna 2019. Nyt on tullut uusi entistä huonompi suunnitelma.

Alkuperäisessä suunnitelmassa Rastilantien pysäköintilaitoksen paikalle oli tulossa kerrostalo, ja siihen se olisikin sopinut, tosin matalampana. Uudessa suunnitelmassa pysäköintilaitos jätetään ennalleen, mutta piha-alueelle yksikerroksisten rivitalojen lähelle suunnitellut kerrostalot saivat lisää korkeutta, jopa yhdeksän kerrosta!

Kallvikintien itäpuolella on matalia kerrostaloja mäntymaisemassa. Tätä pidetään arvokkaana kulttuurimaisemana, jopa suojelun arvoisena. Tien länsipuolelle kaavaillut korkeat kerrostalot olisivat ristiriidassa tämän maiseman kanssa.

Tätä kamalampia ovat Airoparintien puoleiset suunnitelmat. Nykyiset ympäristöönsä hyvin sopivat keltaiset pientalot purettaisiin ja asukkaat häädettäisiin muualle. Airoparintien eteläpuolella on yksikerroksisia taloja ja tien toiselle puolelle tulisi jopa kahdeksankerroksisia taloja.

Pientaloasumisessa on oleellista koko ympäristö, ei pelkkä talo. Jos kerrostaloja tungetaan pientaloalueelle, niin nykyisiltä asukkailta viedään se pientalomiljöö, jonka takia ovat muuttaneet alueelle. Osa nykyisistä pientalojen asukkaista menettäisi pihansa yksityisyyttä, kun uusista korkeista taloista olisi näkymä heidän pihalleen.

Maankäyttö ja rakennuslain pykälä 117 sanoo: ”Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.” Kerrostalot pientaloalueella rikkovat tätä lakia.

Helsingissä ja jopa Vuosaaressa on paljon alueita, jonne voi rakentaa lisää ilman että turmellaan olemassa olevaa ympäristöä. Tarvittaessa myös uusiin tuleviin tornitaloihin voidaan laittaa muutama lisäkerros.

Ilmeisesti Jokeri-linja on yhtenä syynä sille, että juuri tuohon halutaan rakentaa niin massiivisesti. Päivittäinen kävely vähän kauempaa olisi kumminkin terveellistä.

Rastilantien ja Kallvikintien varteen voi ehkä rakentaa 1–4 matalaa kerrostaloa, mutta ehdoton ei Airoparintien varteen tuleville taloille sekä yli 3–4-kerroksisille taloille Villenkallion piha-alueelle.

Krister Sanmark