Uusia taloja Merikorttikujalle

Uudet talot tulevat suunnilleen ympyröidylle kohdalle Kallvikintien varteen. Ilmakuva: Antti Honkanen

Uudet talot tulevat Merikorttikuja 6:n kerrostalojen ja Kallvikintien väliselle alueelle. Ilmakuva: Antti Honkanen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.3. asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa kolmen uuden 8-kerroksisen kerrostalon rakentamisen Kallvikintien varteen osoitteeseen Merikorttikuja 6. Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiellä Helsingin yleiskaavassa 2016 varaudutaan.

Uutta kerrosalaa taloihin tulee 9 900 km2, liiketilaa vähintään 200 k-m2 ja asukaslisäys on noin 200–250 asukasta. Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat puisto- ja katualueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty taloyhtiön hakemuksesta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kallvikintien varteen Merikorttikuja 6:n kohdille tulee kolme uutta 8-kerroksista asuintaloa. Havainnekuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Kallvikintien varteen Merikorttikuja 6:n kohdille tulee kolme uutta 8-kerroksista asuintaloa. Havainnekuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Ajoyhteys täydennysrakennettavaan kansipihan alaiseen pysäköintilaitokseen voidaan ottaa suoraan Kallvikintieltä, eikä Merikorttitien ja -kujan kautta, kuten ensin oli kaavailtu. Lisäksi taloyhtiön nykyiset piha-alueet esitetään kaavassa säilytettäviksi ja uudet piha-alueet on sovitettava olemassa olevaan arvoympäristöön.

Kaavaratkaisussa myös todetaan, että Kallvikintie on luokiteltu Helsingin sisäisessä luokituksessa III-luokan arvoympäristöksi. Alue on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kallvikintie on 1960-luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristö on osa Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.