Luottamustehtävien vastuullinen hoito

Haluan tuoda esiin yhden vuosaarelaisen merkittävän vaikuttajan, hiljakkoin edesmenneen Eija Loukoilan muistoksi positiivisen esimerkin  usein aiheetta moitittujen luottamushenkilöiden toiminnasta ja aktiivisuudesta. Eija Loukoilasta ja hänen ansiokkaasta, vastuullisesta ja laaja-alaisesta toiminnastaan on kirjoitettu sekä Vuosaari-lehdessä että Helsingin Sanomissa.  Minulla on ilo jatkaa tätä samaa sarjaa. Viittaan esimerkissäni muutama vuosi sitten (2016) Helsingin yleiskaavaehdotukseen liittyneeseen Uutelan kanavan itäpuolelle suunniteltuun uuteen asuinalueeseen.

Vuosaari-Seura ja Aurinkolahti-Seura olivat tehneet kaupunkisuunnittelulautakunnalle ansiokkaat ja hyvin perustellut muistutukset kaavaehdotuksesta, missä ne esittivät edellä mainitun Uutelan kanavan itäpuolelle suunnitellun uuden asuinalueen poistamista kaavaehdotuksesta. Koska kenelläkään ei voinut olla ennakolta varmuutta em. muistutusten läpimenosta, päätin varmuuden vuoksi ennen seuraavaa vaihetta eli kaupunkisuunnittelulautakunnan lopullista päätöskokousta puuttua asiaan vielä henkilökohtaisesti Aurinkolahden asukkaana. Tein suunnitellun uuden asuinalueen maastotarkastelun avulla asian lautakunnan jäsenille konkreettisemmaksi ja helpommin ymmärrettäväksi.

Lähetin laatimani selvityksen karttaliitteineen sähköpostilla kaikille kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille. Heti seuraavana aamuna vuosaarelainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Eija Loukoila otti minuun yhteyttä ja kertoi suhtautuvansa myönteisesti asiaan ja vievänsä sitä eteenpäin lautakunnassa. Niinpä lautakunta päättikin kokouksessaan esillä olleesta tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta poiketen poistaa lähes kokonaan Uutelan kanavan itäpuolelle suunnitellun uuden asuinalueen.   

Kaupunkisuunnittelulautakunnan positiivinen päätös pysyi voimassa myöhemmin myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksissa. Tässä siis toteutui demokratia parhaimmillaan osoittaen sen, että emme ole turhaan valinneet tehtäviinsä luottamushenkilöitä, jotka ottavat huomioon kansalaisten aktiivisuuden ja asiantuntemuksen merkityksen päätöksenteossaan. Lopuksi haluan vielä henkilökohtaisesti kertoa, että sain käymissäni keskusteluissa Eija Loukoilan kanssa hänestä erittäin myönteisen kuvan sekä positiivisena ihmisenä että maltillisena, demokraattisena ja asiantuntevana luottamushenkilönä.

Uutelan kanavan varren viherystävällinen ratkaisu on merkityksellinen askel kaikille vuosaarelaisille ja lähialueiden asukkaille tärkeässä koko Uutelan alueen kehittämisessä. Tästä kehittämisestä on annettava tunnustusta Helsingin kaupungille, joka on laatinut Uutelan alueen pitkän aikavälin hoitosuunnitelman ja aloittanut jo sen toteutuksenkin.    

Heimo Ojanen