Vuosaarelainen Kari Honkanen teki mittavan elämäntyön syrjäytettyjen hyväksi

Kari Honkanen 1960–2021.

Kari Honkanen 1960–2021.

Vuosaarelainen yhdistysaktivisti ja kolmannen sektorin kestävän kehityksen pioneeri Kari Honkanen (synt. 11.1.1960 Heinola) menehtyi 26. heinäkuuta 2021 äkilliseen sairauskohtaukseen. Vuosaaren kirkossa Karin siunauksen toimitti kotiseurakunnasta eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Seppo Tirkkonen. Uurna laskettiin 10. syyskuuta haudan lepoon Malmin hautausmaalla. Karin leski Olga Honkanen järjesti kauniin muistotilaisuuden monikulttuurisessa Bagdad Cafessa Malmilla.

Vuosaareen muutettuaan Kari Honkanen oli alueen kahden yhdistyksen kantava voima 1990-luvun lopulta lähtien. Kari toimi 1990-luvulla aluksi Meri-Vuosaaren Työttömät ry:n toiminnanjohtajana luoden siitä mutkattoman, leppoisan ja lämminhenkisen paikan, jonne vuosaarelaiset työttömät kokoontuvat ja hoitavat sosiaalista kanssakäymistä. Kari oli saanut synnyinlahjaksi suuren sosiaalisen omatunnon ja hän kantoi huolta jokaisesta vähäosaisesta. Karin makarenkolaisessa yhteisöllisessä työotteessa yhdistys perusti pian edullisen ruokalan, atk-tilan ja kirpputorin – ja jäsenmäärä lähti kasvuun.

Kari Honkanen visioi, että Meri-Vuosaaren Työttömien rinnalle on työllistämistä varten luotava Vuosaareen uusi yhdistys. Vuonna 1999 hän perustikin Työ&Toiminta ry:n, joka toimi kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun periaattein ekologisesti, korjaten ja kunnostaen uusiokäyttöön sekä purkaen loppuosan kierrätettävää materiaalia purkujakeeksi. Samalla työllistettiin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä.

Toiminnanjohtaja Kari Honkanen otti alusta lähtien T&T:n periaatteeksi myös monikulttuurisuuden – asuttuaan itse aiemmin Etelä-Amerikassa ja Australiassa. Yhdistykseen työllistetyt kuuluivat yli 40 kieli- ja kulttuurivähemmistöön. Kari osasi englannin lisäksi espanjaa ja portugalia. Hänen erityisvahvuuksiinsa kuului monipuolinen projektiosaaminen ja kestävien sekä toimivien yhteistyösuhteiden luominen kaikille yhteiskunnan tasoille. Kari Honkanen tunnettiin inhimillisenä ja humaanina yhteistyökumppanina.

Kari Honkanen kiersi monissa Euroopan maissa tutustuen niissä pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistämistapoihin sekä SER-purkujakeen erotteluun.

Kari Honkasen toiminnanjohtajakautena Työ&Toiminta ry:stä tuli erittäin merkittävä kolmannen sektorin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättäjä sekä pitkäaikaistyöttömien ja myös maahanmuuttajien työllistäjä Vuosaareen. Kolmen ensimmäisen toimintavuotensa aikana T&T työllisti jo 140 pitkäaikaistyötöntä, joista monen työllistämisjaksolle saatiin jatko muualta. Karin johtajakauden loppupuolella T&T:n työllistämistoimenpiteiden piirissä oli vuosittain yli 400 työllistettyä, harjoittelijaa ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujaa. T&T lienee ollut koko Uudenmaan suurin pitkäaikaistyöttömien työllistäjä.

Vuosaarelainen Kari Honkanen perusti Työ&Toiminta ry:n ja nosti sen kukoistukseen. Hänen toiminnanjohtajakautensa jälkeen toimivaa yhdistystä ei kuitenkaan osattu pitää hengissä. Kari itse palasi takaisin Meri-Vuosaaren Työttömiin, jossa hän toimi kuolemaansa asti. Kari onnistui avoimella persoonallaan luomaan unohtumattoman välittömän ilmapiirin kaikissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Hänellä oli aimo annos sydämen sivistystä ja suuri sydän.

Karia jäävät kaipaamaan vaimo Olga Honkanen ja Elena, ystävät ja yhteistyökumppanit.

Marja Eronen,
yhdistysaktivisti ja perheystävä