Yhdessä toimien vuosaarelaisten hyväksi

Osallistuin huhtikuun alussa vuosaarelaisten toimijoiden kanssa yhteiseen tilaisuuteen, jossa keskusteltiin, miten haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä voitaisiin täällä Vuosaaressa paremmin tukea ja vahvistaa. Mukana oli Osallistuva yhteisö- hankkeen, Stadin safkan ja Vuosaaren alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimijoita, jotka kaikki tähtäävät hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen täällä saarellamme.

Koronapandemian myötä ruoka-aputoiminnan asiakaskunta on laajentunut ja muuttunut. Ruoka-apuun joutuu turvautumaan yhä useammin niin lapsiperheet, opiskelijat kuin työikäiset. Palvelujen tarvetta nostaa myös päihde- ja mielenterveysongelmat ja lisääntyneet talousvaikeudet. Ongelmat ovat pitkittyneet ja sitä kautta monimutkaistuneet. Samaan aikaan yhteisöllisiä toimintoja on rajattu ja ihmisten aito kohtaaminen on tätä kautta vähentynyt. Tämä kaikki on huolestuttavaa.

Meillä on hyviä, toisista välittäviä toimijoita täällä Vuosaaressa auttamassa näitä ihmisiä. Täällä jaetaan ruokaa, kohdataan ihmisiä, autetaan kielen opiskelussa ja erilaisissa arjen pulmatilanteissa. On hienoa, että kolmas sektori on näin aktiivinen ja täydentää kaupungin palveluja upeasti. Oli ilo olla mukana kuuntelemassa ja oppimassa. Kiitos teille kaikille ihanille toimijoille! Teitä tarvitaan aina mutta etenkin nyt näin pandemia-aikana.

Sari Kumin