Meri-Rastilan itäosan asemakaava läpi kaupunkiympäristölautakunnassa

Havainnekuva Meri-Rastilan itäosasta. Valkoiset talot ovat uusia rakennuksia, harmaat olemassa olevia taloja ja siniset pysäköintilaitoksia. Kuva: Helsingin Kaupunkiympäristö

Havainnekuva Meri-Rastilan itäosasta. Valkoiset talot ovat uusia rakennuksia, harmaat olemassa olevia taloja ja siniset pysäköintilaitoksia. Kuva: Helsingin Kaupunkiympäristö

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan tarkistettu muutosehdotus käsittely jätettiin vielä Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokouksessa 4.5. pöydälle. Aikalisä otettiin jäsen Mia Haglundin (vas.) toimesta. Kaava oli uudelleen käsittelyssä 11.5. lautakunnassa, jolloin se meni läpi ehdotuksen mukaan. Mia Haglundin ja Noora Laakin (vas.) palautusehdotus ei saanut tarpeeksi kannatusta lautakunnassa, joten kaupunkiympäristölautakunta esittää nyt kaupunginhallitukselle muutosehdotusta.

Meri-Rastilan itäosaan kaavaillaan uusia asuntoja noin 2 000 asukkaalle. Alueen täydennysrakentamista on suunniteltu uusia taloja rakentamalla ja vanhoja taloja korvaamalla uusilla. Alueeseen kuuluvat esimerkiksi Pohjavedenpuisto, Harustie, Halkaisijantie ja Ison Kallahden puistoalue.

Meri-Rastilan länsiosan kaava on aiemmin hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaavasta on jätetty valituksia hallinto-oikeuteen. Meri-Rastilan länsiosaan on kaavailtu 2 400 uutta asukasta.