Metrossa on invapaikkoja

Arvoisat vuosaarelaiset metron käyttäjät. Kehottaisin teitä tutustumaan metrovaunuihin sen verran, että huomaisitte, milloin istutte ns. invapaikalla. Kun olette varanneet istumapaikan kyseiseltä paikalta, otattehan huomioon esimerkiksi rollaattorin tai kävelykepin avulla liikkuvat lähimmäisenne ja luovutatte paikkanne heille.

Ei ole sattumaa, että invapaikat on sijoitettu lähelle metron sisään-/uloskäyntejä. Itse kyseisiä paikkoja tarvitsevana olen havainnut, että lähes poikkeuksetta minkäänlaista reaktiota teiltä terveiltä matkustajilta paikan luovuttamiseen ei tule. Tämän läksyn kun opettelette, kiitän teitä.

Pauli Löija