Ei uimalaituria Aurinkolahteen ainakaan vielä

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta on käsitellyt aloitetta laiturin saamiseksi Aurinkolahden uimarannalle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa uimalaiturin sijoittamista Aurinkolahden Suorttionniemeen. Uintimahdollisuuksien parantaminen edistää kaupunkilaisten liikunnan harrastamismahdollisuuksia ja on siten liikuntapoliittisesti kannatettava asia.

Aloitteessa esitetään, että uimalaituri olisi ympärivuotisessa käytössä. Tällöin uima-alueelle ja sen läheisyyteen tulee järjestää riittävä valaistus sekä mahdollisesti järjestää uimareille pukutilat. Lautakunta toteaa, että Suorttioniemelle tarvittava valaistus, esteetön kulkuyhteys ja muut rakennelmat nostavat kustannuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen rakentamispäätösten tekemistä tulisi huolehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamisesta.

Aloitteen uimalaiturista oli tehnyt vuosaarelaisvaltuutettu Ville Jalovaara (sd.) 11 muun valtuutetun kannattamana.