Äänestä sinäkin OmaStadissa!

OmaStadissa voi taas äänestää.     Kuva: Mainostoimisto KMG Turku

OmaStadissa voi taas äänestää. Kuva: Mainostoimisto KMG Turku

Lokakuussa on äänestettävänä yli 400 uutta helsinkiläisten tekemää ehdotusta siitä, miten kaupunki käyttäää 8,8 miljoonaa euroa. Äänestä kaupunkilaisten tekemistä ehdotuksista aikavälillä 6.10.–28.10.2021 netissä omastadi.hel.fi

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti omastadi.hel.fi -sivustolla, jolla ehdotukset ja niiden kustannuskehykset ovat jo nähtävillä. Ehdotuksia on kehitetty yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa keväällä 2021.

Ehdotukset jakautuvat seitsemää suurpiiriä ja koko Helsinkiä koskeviin yhteisiin ehdotuksiin. Äänestäjä voi valita sekä yhden valinnaisen suurpiirin että koko Helsingin yhteisistä ehdotuksista.

– OmaStadi on pieni askel kohti sitä, että asukkaat pääsevät entistä enemmän vaikuttamaan suoraan oman asuinalueensa viihtyisyyteen ja palveluihin. Ehdotukset ja niistä käytävät keskustelut kertovat meille vaaleilla valituille päättäjille ja valmisteleville viranhaltijoille suoraan, minkälaisia toivomuksia asukkailla on. Lisäksi aktiivisella äänestämisellä saa mahdollisesti toteutettua asuinalueelleen toivomiaan hankkeita, sanoo Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

OmaStadissa kannattaa äänestää Helsingin viihtyisyyden lisäämiseksi

– Helsingin kaupunki on toteuttanut kaupunkilaisten äänestämät OmaStadin hankkeet viivyttelemättä ja laadukkaasti. Äänestämällä OmaStadissa voi oikeasti vaikuttaa asioihin ja vielä suhteellisen lyhyellä aikavälillä nähdä asioita toteutettavan. Tätä on suora demokratia parhaimmillaan, sanoo OmaStadin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Äänestäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Äänestyssivustolle voi kirjautua esimerkiksi pankkitunnuksilla ja koululaiset Wilma-tunnuksilla. Vahvalla tunnistautumisella varmistutaan siitä, että vain äänioikeutetut henkilöt äänestävät. Helsinkiläiset voivat myös äänestää tuetusti henkilötodistusta näyttämällä tietyissä kaupungin toimipaikoissa. Paikat ja ajat päivittyvät sivustolle ennen äänestyksen alkua. Kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät, ja sitä vanhemmat helsinkiläiset ovat äänioikeutettuja.

Äänestyksen etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti omastadi.hel.fi -sivuilla. Äänestystulokset julkaistaan 29.10.2021. Ehdotusten toteutus alkaa vuoden 2022 aikana.

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä

Osallisuus on tärkeä osa Helsingin kaupungin toimintaa. Helsinki kutsuu kaupunkilaisia ja kumppaneitaan mukaan kehittämään kaupunkia, sen palveluita ja alueita. Helsinki on yhteisöllisyyden, vaikuttavien tekojen ja kohtaamisten paikka.

OmaStadi on Helsingin kaupungin pysyvä tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Asukkaiden ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Ensimmäisellä kierroksella kaupunki käytti 4,4 miljoonaa osallistuvaan budjetointiin. Toisella kierroksella summa nostettiin 8,8 miljoonaan euroon samalla, kun OmaStadin toteuttamissykliä pidennettiin. Käynnissä on OmaStadin toinen kierros. Ensimmäisen kierroksen (2018–2019) äänestyksen pohjalta tehtiin 44 uudistusta.