Airoparintielle ja Rastilantielle kaavaillaan 500 uutta asukasta – ehdotus läpi kaupunkiympäristölautakunnassa

Uudet talot merkitty punaisilla täplillä.

Uudet talot merkitty punaisilla täplillä.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 26.10. ja 2.11. ns. Villenkallion alueelle suunniteltua asemakaavanmuutosta. Se mahdollistaisi kuuden asuinkerrostalon rakentamisen Rastilantie 2:n tontille ja kolmen kerrostalon rakentamisen nykyisten Airoparintie 1–3:n talojen tilalle.

Rastilantie 2:een (kortteli 54012) tulisi kaavaratkaisun mukaan kuusi VII–VIII-kerroksista asuinkerrostaloa nykyisten autosuojien ja pelikenttien tilalle. Kaavamuutosta on hakenut taloyhtiö.

Airoparintie 1–3:n tontille (kortteli 54013) olisi tulossa nykyisten kaupungin omistamien kaksikerroksisten talojen tilalle kolme IV–VIII-kerroksista puurakenteista asuinkerrostaloa. Rakennusten purkaminen ei ole todennäköisesti ajankohtaista vielä lähivuosina, mutta myöhempi muutos on kaavaratkaisussa suunniteltu osana suurempaa kokonaisuutta.

Asemakaavan muutos koskee asuinkortteleiden lisäksi viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä niitä ympäröiviä katualueita. Puistoalue muutetaan lähivirkistysalueeksi ja alueen läpikulkuyhteyksiä kehitetään. Myös Kallvikintietä sivuava suojaviheralue ja puistoalue muutetaan lähivirkistysalueiksi. Viheryhteyttä korttelin 54013 länsipuolella levennetään.

Alueelle noin 500 uutta asukasta

Uutta asuntokerrosalaa on 21 969 k-m2 ja liiketilakerrosalaa vähintään 600 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=1,18. Asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta.

Kaavamuutoksen perusteluja

Kaavan muutosperusteissa todetaan esimerkiksi, että ”tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiellä varaudutaan. Täydennysrakentaminen toteutetaan Keski-Vuosaarelle tunnusomaista 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten Kallvikintien varteen sijoittuva tehokas täydennysrakentaminen sovitetaan Keski-Vuosaaren väljään kaupunkirakenteeseen ja mäntypuustoiseen maisemaan. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Keski-Vuosaaren joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne tiivistyy samalla, kun asuntokanta monipuolistuu ja alueelle mahdollistetaan lisää kaupallisia lähipalveluja.”

Asemakaavamuutosehdotus jäi kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 26.10. vielä pöydälle  jäsen Olli-Pekka Koljosen (sd.) pyynnöstä. Lautakunta käsitteli asiaa uudelleen tiistaina 2.11., jolloin lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen.