Vuosaaren seurakunta luopuu Merirasti-kappelistaan vuoden 2022 lopussa

Kappeli valmistui 1993, ja sen suunnitteli arkkitehti Kaarlo Leppänen yhdessä rakenteiden suunnittelija Lauri Mehton kanssa. Kappeli on osa Meri-Rastilan korttelitaloa.

Kappeli valmistui 1993, ja sen suunnitteli arkkitehti Kaarlo Leppänen yhdessä rakenteiden suunnittelija Lauri Mehton kanssa. Kappeli on osa Meri-Rastilan korttelitaloa.

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan maanantaina 14.2.2022, että se luopuu Helsingin Meri-Rastilassa sijaitsevasta Merirasti-kappelistaan 31.12.2022.

Heikentynyt talous ja kappelin huono kunto pääsyinä luopumiseen

– Vielä viime syksynä ajattelin, ettemme joutuisi tätä päätöstä tekemään, kirkkoherra Jussi Mäkelä harmittelee. 

– Seurakuntien voimakkaasti heikentynyt taloustilanne, kappelin huono kunto ja sen vaatimat laajat korjaustarpeet sekä Meri-Rastilan alueen lähitulevaisuuden suuret purku- ja rakennustyöt kuitenkin osoittivat, että päätös luopumisesta oli tehtävä nyt.

Monista tiloista jouduttu luopumaan

– Viime vuosien aikana olemme luopuneet jo useista tiloista, ja näiden luopumisten yhteydessä olemme pitäneet Merirasti-kappelia tilana, josta luopuisimme vasta toiseksi viimeisenä, siis viimeisenä ennen Satamasaarentiellä sijaitsevaa kirkkoa, kirkkoherra Jussi Mäkelä kertoo. 

– Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 19.12.2021 leikata rajusti seurakuntien määrärahoja, mikä pakottaa seurakunnat vähentämään sekä tilojaan että henkilökuntaansa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka tarvitsisimme kappelia ja haluaisimme sen pitää, ei se ole meille enää taloudellisesti mahdollista.

Vuosaaren seurakunta on joutunut luopumaan viimeisten kymmenen vuoden aikana kerhotiloista Hiekkajaalanrannassa ja Isonvillasaarentiellä (v. 2011 ja 2015), Albatrossin seurakuntatiloista (2016), Merihiekasta (2016), Myrskylinnusta Solvikinkadulla (2021) ja nyt sitten Merirasti-kappelista (31.12.2022).

Kappeli jäisi tulevan rakentamisen keskelle

Merirasti-kappeli on ollut suosittu perhejuhlien pitopaikka. Myös sen ikkunataideteokset ovat Kaarlo Leppäsen suunnittelemia.

Merirasti-kappeli on ollut suosittu perhejuhlien pitopaikka. Myös sen ikkunataideteokset ovat Kaarlo Leppäsen suunnittelemia.

Ensi vuonna Meri-Rastilan torin laidalla sijaitseva kappeli täyttäisi 30 vuotta. Seuraavat lähivuodet ajaisivat sen isojen mullistusten alle. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus osoitti, että kappeli on isojen korjausten tarpeessa. Tämän lisäksi myös koko alue kappelin ympärillä tulee muuttumaan. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2021 Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joiden mukaan Meri-Rastilan torin ilme muuttuu täysin: suurin osa nykyisistä rakennuksista puretaan ja tilalle rakennetaan uusia. Asemakaava on valitusten vuoksi tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä ja alueen rakentamisen odotetaan alkavan mahdollisesti vuonna 2025. Kappelista luopuminen antaa kaupungille mahdollisuuden liittää kappelin tontin mukaan alueen arkkitehtikilpailuun.

Merirasti-kappelista luopumista on valmisteltu ja pohdittu huolella monelta kantilta. 

– Olemme katsoneet kaikki vaihtoehdot läpi, Mäkelä sanoo. 

Kappelin ympäristö tulee olemaan tulevina vuosina rakennustyömaa, joten liikkuminen alueella tulisi olemaan vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Lisäksi kiristyvä taloustilanne vaikuttaa päätökseen: kappeli tarvitsisi mittavia korjauksia ja sen vuokrakustannukset nousevat reilusti vuoden 2023 alusta. Seurakuntien tilat omistaa Helsingin seurakuntayhtymä.

– Työpaikat ovat tiloja tärkeämmät

Seurakunnan toiminnan kannalta huonokuntoisesta tilasta luopuminen on pienempi haitta, kuin henkilöstön vähentäminen. Vuosaaren seurakunta on viimeisen kymmenen vuoden aikana pyrkinyt tietoisesti ennakoimaan tulevaisuuden taloudellisia haasteita, tiloista luopumisen lisäksi henkilöstö on vähentynyt noin viidellätoista.

Taloustilanteeseen heijastuu Vuosaaren seurakunnan alhainen kirkkoon kuulumisprosentti 43,7, mikä on maan alhaisimpia. Muuttotappio on suurin seurakunnan jäsenmäärään vaikuttava tekijä.

Vuosaaren seurakunnalle jää vuoden 2023 alusta kolme tilaa: Vuosaaren kirkko Satamasaarentiellä, Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa ja Valon seurakuntakeskus Palvelukeskus Albatrossin pohjakerroksessa.