Vuosaareen tulevan pelastuslaitoksen suunnitelmat esillä

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan asemakaavaa, jossa tarkoituksena on rakentaa Nordsjön kartanon pohjoisosaan Itäreimarintien varteen pelastuslaitoksen ja vapaapalokunnan rakennukset. Tuleva pelastuslaitos sijoittuisi Staran varikon pohjoispuolelle. 

Pelastustoiminnan mahdollistaminen edellyttää muutoksia Itäreimarintiehen. Nykyisessä lainvoimaisessa asemakaavassa Itäreimarintien pohjoispää on linjattu uhanalaiseksi luontotyypiksi tunnistetun kausikosteikon läpi. Kaavamuutoksessa Itäreimarintien linjaus on tarkoitus säilyttää nykyisellään ja kaavan katualue muuttaa sen mukaiseksi. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa 11.5.2022.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa pelastusaseman rakentaminen sekä Vuosaaren vapaapalokunnan sijoittuminen yhteistä toimintaa tukevalla tavalla. Pelastusasema edellyttää hälytysreittien mahdollistamista kahteen suuntaan, mistä syystä olemassa olevaa Itäreimarintien linjausta vahvistetaan muun muassa tulvariskit huomioiden. Virkistysalueen läpi johdettava asemakaava 11730:n mukainen tielinjaus poistetaan ja katualuemerkintä siirretään nykyisen Itäreimarintien kohdalle. Alueen virkistysreittiverkostoa tarkistetaan luonto-arvot huomioiden. Alueella sijaitsee arvokkaita luontokohteita. 

Vuosaaren pelastusaseman asemakaavan muutos esitellään tiiviisti keskiviikkona 11.5. osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus pidetään verkossa kello 17–20. Iltaan voi liittyä jo kello 16.45 alkaen. Tilaisuuden tarkka ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Itä-Helsinkiä 11.5. Iltaan voi osallistua myös vain osaksi aikaa itseään kiinnostaviin osuuksiin.

Tutustu aineistoon

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon (lähtökohtia ja ideasuunnitelmia) voi tutustua 9.–30.5.2022 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Vuotalon aulassa (Mosaiikkitori 2). Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot. Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 30.5.2022. Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle.