Vuosaarta koskevia valtuustoaloitteita

Lautakunta: Vuosaaren terveysaseman palveluiden ulkoistamista arvioidaan uudelleen vuonna 2023

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan 7.6. vuosaarelaisvaltuutettu Maarit Vierusen (kok.) 16.3. tekemää aloitetta, jossa ehdotetaan selvityksen tekemistä Vuosaaren terveyspalveluiden mahdollisesta ulkoistamisesta.

Lautakunta päätyi jäsen Pentti Arajärven (sd.) ehdotukseen, jossa todetaan: ”Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käynnistää erityiset selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.”

Aloite Aurinkolahden liikenneturvallisuuden parantamisesta

Aurinkolahden liikenneturvallisuuden parantamisesta on jätetty 1.6. valtuustoaloite. Vuosaarelaisvaltuutettu Ville Jalovaaran (sd.) aloitteessa ehdotetaan ajohidasteita Aurinkolahteen ajonopeuksien hillitsemiseksi. Aloitteessa todetaan muun muassa:

”Vuosaaren Leikosaarentiellä ja Aurinkolahden puistotiellä autojen ylinopeudet ja liikenneturvallisuuden vaarantuminen on jatkuva huoli. Alueella sijaitsee useita kouluja ja päiväkoteja, joiden lapset liikkuvat alueella. Leikosaarentiellä ja Aurinkolahden puistotiellä moottoripyörien, mopojen ja autojen yöllinen ”kortteliralli” on jokakesäinen asukkaita valvottava harmi. Ratkaisu asiaan voisi olla, että korttelissa sallittaisiin yöaikaan liikennemerkein vain tonteille ajo. Tämän valvonta on poliisin vähäisten resurssien takia vaikeaa. Ehdotan valtuustoaloitteella, että Aurinkolahden puistotielle Aurinkolahden peruskoulun eteen ja Leikosaarentielle Jauhajankujan rakennetaan ajohidasteet.”